Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Pauselijke gezant brengt vrede stapje dichterbij

Pauselijke gezant brengt vrede stapje dichterbij
BRUSSEL (KerkNet/VIS/KIPA) - "In Irak beleefde ik dagen met een buitengewone intensiteit en een sterke eenheid met paus Joannes-Paulus II, die mij gestuurd heeft. Slechts zelden ervaarde ik zo sterk dat ik niet alleen een vredesboodschap bracht, maar dat die vrede ook zelf aanwezig was." Met die woorden keek de pauselijke vredesgezant kardinaal Etchegaray terug op zijn bezoek aan Irak.
Ver van met zijn bezoek ook daadwerkelijk vrede gebracht te hebben, is hij er alvast zeker van dat de wolken boven Irak op zijn minst iets lichter geworden zijn. "Ik ben ervan overtuigd dat Saddam Hoessein een oorlog wil vermijden."

Vertrouwen

In een gesprek met de Italiaanse krant 'Avvenire' wilde de curiekardinaal geen toelichting geven over de plaats waar hij de Irakese president ontmoet had of de route die gevolgd werd. "De hoofdvraag was of er werkelijk alles aan gedaan wordt om de vrede te garanderen en om een klimaat van wederzijds vertrouwen uit te bouwen. Een vertrouwen dat Irak in staat moet stellen om opnieuw zijn plaats in de internationale gemeenschap in te nemen."

De kardinaal vertrouwde de Italiaanse krant nog toe dat hij in eerste instantie bekommerd is om de bevolking van Irak, die al dertien jaar onder een embargo gebukt gaat.

Abraham

Kardinaal Etchegaray keerde zondagavond terug naar Rome na ontmoetingen met premier Ramadan, vice-premier Aziz, de christelijke gemeenschap in Irak en president Saddam Hoessein. Hij verklaarde dat die laatste tijdens de ontmoeting zaterdagmorgen aandachtig en uitvoerig geluisterd heeft naar "een woord dat van God kwam en dat elke gelovige, die afstammeling is van Abraham, als de beste verzekering voor vrede verwelkomt."

Bij zijn vertrek onderstreepte de kardinaal dat het Irakese volk een grote nood heeft aan vrede. Hij zei te hopen dat zijn bezoek zou mogen bijdragen tot de naleving van de eisen van de internationale gemeenschap. "De kleinste stap tijdens de komende dagen kan een grote sprong zijn in de richting van de vrede (...) Bij mijn terugkeer naar Rome verlang ik die vrede meer dan ooit, of die vrede nu al of niet mogelijk is voor Irak."
 
 

 

Rorate Zoeken