Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Kerkelijke vastenactie Broederlijk Delen van start

Kerkelijke vastenactie Broederlijk Delen van start
BRUSSEL - Op dinsdag 4 maart geeft de kerkelijke vastenactie Broederlijk Delen het nationaal startschot voor haar nieuwe campagne ,,Later wil ik boeren, niet bedelen´´. Samen met een aantal partners uit Noord en Zuid vraagt Broederlijk Delen dat landen in Noord en Zuid het recht zouden krijgen om hun duurzame landbouw te beschermen tegen de wereldmarkt en dat dit wordt mogelijk gemaakt via de regels van de Wereldhandelsorganisatie.

Een eerlijk inkomen voor de boeren is een basisvoorwaarde voor duurzame plattelandsontwikkeling, zegt Broederlijk Delen. ,,Dan pas kan er naast landbouw ook andere werkgelegenheid ontstaan en is er ruimte om te investeren in duurzame landbouw en het behoud van ecologische kwaliteit´´.

Een verdergaande vrijmaking van de landbouwmarkt werkt precies het omgekeerde in de hand: meer armoede, meer werkloosheid en voedselonzekerheid. ,,Vrijhandel leidt tot concentratie van macht en van rijkdom in handen van multinationale ondernemingen. Goedkope import vernietigt de lokale voedselproductie en hypothekeert de lokale werkgelegenheid. In een situatie van vrijhandel dicteren de lage wereldmarktprijzen wat een boer voor zijn producten krijgt en komt dus de kans op een voldoende inkomen in het gedrang´´.

Samen met de Katholieke Landelijke Jeugd, Wervel, Landelijke Gilden, Bond Beter Leefmilieu, Katholieke verenigig Landelijke Vrouwen en Ieder voor Allen wil Broederlijk Delen hierrond actie voeren. Broederlijk Delen stelt dat landen in Noord en Zuid het recht moeten hebben om hun eigen duurzame landbouw te beschermen tegen de wereldmarkt. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken