Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Kardinaal vraagt Nederlandse bevolking om vasten en gebed

Kardinaal vraagt Nederlandse bevolking om vasten en gebed
UTRECHT (RKnieuws.net) - Kardinaal Simonis hoopt dat velen in Nederland, katholieken en niet-katholieken, gehoor geven aan de recente oproep van de paus om op Aswoensdag (5 maart) te vasten en te bidden voor de vrede in het Midden-Oosten.
De aartsbisschop van Utrecht en voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie vraagt "iedereen die hongert naar de vrede, dit op Aswoensdag fysiek en geestelijk vorm te geven."

Paus Johannes Paulus II nodigde 23 februari "alle katholieken uit om met bijzondere intensiteit 5 maart, Aswoensdag, toe te wijden aan het gebed en vasten voor de vrede, in het bijzonder in het Midden-Oosten". In zijn toespraak wees de paus op de grote zorg van de internationale gemeenschap voor het gevaar van een oorlog "die de hele regio van het Midden-Oosten zou kunnen verstoren en die de spanningen zou kunnen verergeren die helaas al bestaan aan dit begin van het derde millennium".

Krachtig middel

Aswoensdag is voor de Rooms-Katholieke Kerk een dag van vasten en gebed. De dag markeert het begin van de Veertigdagentijd, de voorbereidingstijd op het feest van Pasen. Gebed in combinatie met vasten is volgens veel godsdienstige tradities een krachtig middel.

"Christenen delen de aloude vastenpraktijk met vele broeders en zusters van andere religies die zich zo willen zuiveren van alle trots. Door te vasten stellen zij zich open voor één van Gods grootste gaven: de vrede", aldus de paus.

De vrede is mij iets waard

Kardinaal Simonis: "Naast de vele verklaringen tegen de oorlog, de publieke bijeenkomsten en demonstraties wereldwijd, is het goed dat we bidden tot God de Heer, de Vredevorst. Dat gebed wint aan kracht door te vasten. Ik hoop dat iedereen die de vrede een warm hart toedraagt dat ook op deze manier durft te tonen: 'de vrede is mij iets waard, ik heb er iets voor over'."

Ook niet-katholieken

De kardinaal hoopt nadrukkelijk dat niet alleen katholieken zich iets gelegen laten liggen aan de oproep van de paus. "Ook in steeds meer niet-katholieke gemeenschappen wordt de spirituele rijkdom van de vastentijd ontdekt. En deze wereldwijde uitnodiging tot een indringende bezinning op de vrede is ook van waarde voor gelovigen van andere godsdiensten en iedereen die hongert naar gerechtigheid en vrede."

De Nederlandse bisschoppen hebben al meerdere malen hun bezorgdheid over de dreiging van een oorlog in Irak uitgesproken. Zij deden dat onder meer binnen het verband van de Raad van Kerken, vanuit de Bisschoppenconferentie en in samenwerking met de katholieke vredesbeweging Pax Christi. De bisschoppen blijven van mening dat onder de huidige omstandigheden een oorlog tegen Irak moreel niet vanzelfsprekend en politiek niet onvermijdelijk is.
 
 

 

Rorate Zoeken