Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Documentatiecentrum voor rouwpastoraal

Documentatiecentrum voor rouwpastoraal
HAACHT - In de federatie Haacht (vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen - aartsbisdom Mechelen-Brussel) levert een denk- en werkgroep al verscheidene jaren grote inspanningen met betrekking tot de pastoraal voor zieken, stervenden en rouwenden. Deze groep heeft Zistero. Vorig jaar startte Zistero een documentatiecentrum op. Dit wordt verder momenteel verder uitgebouwd.

Voor heel wat kernleden van Ziekenzorg, pastores, rouwbegeleiders, leden van parochieploegen, begrafenisondernemers, liturgische werkgroepen en mensen die in familieverband geconfronteerd worden met overlijden en ziekte is Zistero geen onbekend initiatief. Geregeld worden vormingsreeksen georganiseerd over bepaalde aspecten van ziekte, sterven en rouwen. Ook het documentatiecentrum van Zistero staat ten dienste van iedereen die persoonlijk of professioneel te maken heeft met sterven en alles wat daarmee te maken heeft. Zowel gelovigen, niet-gelovigen als zoekende mensen zijn er welkom.

Het centrum heeft in zijn aanbod onder meer wetenschappelijke werken, romans, levensverhalen, handleidingen, bezinningsboeken, poëzie, kinderboeken, video´s en cd´s. De grote domeinen die daarbij aan bod komen zijn: lijden, ziek zijn en ouderdom; sterven; dood; begrafenis en crematie; pastorale en liturgische zorg; verlies en verdriet; rouwverwerking.

Ook wat ziekte, dood en rouw op het niveau van kinderen en jongeren betreft is er informatie beschikbaar. Alle materiaal kan ter plaatse geraadpleegd worden en/of uitgeleend worden.

Het documentatiecentrum van Zistero is gehuisvest in het parochiesecretariaat aan de Hanswijkstraat 1 A te 3190 Boortmeerbeek. Het is vrij toegankelijk op de eerste zaterdag van elke maand, tussen 10 en 12 uur, of na telefonische afspraak op nummer 0477-19.84.09. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken