Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Paus wil kleine catechismus voor alle gelovigen

Paus wil kleine catechismus voor alle gelovigen
VATICAAN (KerkNet/VIS) - Paus Johannes-Paulus II heeft in een brief aan kardinaal Ratzinger opdracht gegeven voor een compendium van de "Catechismus van de Katholieke Kerk".
Die 'grote' catechismus werd tien jaar geleden gepubliceerd. De paus vraagt aan de prefect van de Congregatie van de Geloofsleer om een speciale commissie op te richten om de synthese uit te werken.

De samenstelling en publicatie van de catechismus was een van de uitlopers van het Tweede Vaticaans Concilie. In 1986 werd op vraag van de paus gestart met het opstellen ervan. Na enkele proefedities in het Frans (1992), het Duits (1993) en het Engels (1994) verscheen in december 1992 de Latijnse versie. In september 1997 had, op basis van de reacties, de publicatie plaats van definitieve Latijnse basiseditie.

Ingekorte versie

De Oostenrijkse kardinaal Schönborn had ter gelegenheid van de 10de verjaardag van het verschijnen van de nieuwe katholieke catechismus uit 1992 nog gepleit voor de publicatie van een ingekorte versie van de ruim 500 pagina's tellende catechismus. De kardinaal speelde zelf een niet onbelangrijke rol bij het tot standkomen van de nieuwe catechismus.

De brief met het verzoek voor het opstellen van een "kleine catechismus' aan kardinaal Ratzinger is het gevolg van het congres dat van 8 tot 11 oktober 2002 plaatshad, naar aanleiding van de tiende verjaardag van de eerste publicatie en de vijfde verjaardag van de definitieve versie. De deelnemers hielden er een pleidooi voor een compendium dat de essentiële en basiselementen van de katholieke leer en moraal op een bondige en duidelijke manier zou uitleggen, op basis van de catechismus van 1992.

Die synthese, wellicht door een commissie samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende dicasteries, moet later de goedkeuring krijgen van het Vaticaan. Het compendium zal het referentiewerk en de basis vormen voor vertalingen naar andere talen. De brief van 2 februari geeft toestemming om met dit project van start te gaan.

Grote behoefte aan compendium

In zijn brief schrijft de paus dat de catechismus een grote verspreiding kende in de hele wereld en zijn nut en tijdloosheid bewezen heeft. Hij stelt tegelijk een grote behoefte vast aan een compendium. "Maar de praktijk wijst uit dat het niet makkelijk is in een samenvatting de compleetheid en integriteit van het katholieke geloof te bewaren".

Volgens de paus moet het een soort 'vademecum' worden dat mensen, gelovigen en niet-gelovigen, toestaat zicht te krijgen op het panorama van de katholieke Kerk. De paus beseft dat dit geen eenvoudige opgave is. "Maar ik ben ervan overtuigd dat het op relatief korte termijn volbracht zal worden."
 
 

 

Rorate Zoeken