Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Opvallend affiches Vlaamse Caritas

Opvallend affiches Vlaamse Caritas
BRUSSEL (KerkNet/Caritas) - In het raam van het lopende Jaar van de Dienstbaarheid is Caritas begonnen met een opvallende affichecampagne, die ook de menselijke betrokkenheid en de zorg om de ander van de organisatie moet duidelijk maken.
Caritas ontwikkelt in heel Vlaanderen, bijna onopvallend, honderden projecten op tal van domeinen: gezondheidszorg, ouderenzorg, opvang van vluchtelingen en daklozen, noodhulp bij natuurrampen, ondersteuning van projecten in het buitenland en bij ons... Die initiatieven worden gedragen door duizenden medewerkers en vrijwilligers, die vaak in de schaduw blijven maar die gedreven zijn door eenzelfde evangelische bewogenheid om een rechtvaardige en solidaire wereld uit te bouwen waarin er niet langer plaats is voor uitsluiting, discriminatie, onverdraagzaamheid en mensonterende armoede.

Gezonden om te dienen

Dit jaar is het pastorale Jaar van de Dienstbaarheid, waarin het motto 'gezonden om te dienen' centraal staat. Het is een jaar ook om te bezinnen over de eigen maatschappelijk opdracht als christelijke organisatie. Voor Caritas is dat ook de aanleiding om haar activiteiten in de kijker te zetten en hulde te brengen aan haar vrijwilligers. Dat gebeurt aan de hand van zes fraaie affiches, die verspreid worden naar welzijns- en gezondheidsinstellingen en parochies in heel Vlaanderen. De affiches vormen ook een uitnodiging om die droom zelf in de eigen leefwereld een beetje vorm te geven.
 
 

 

Rorate Zoeken