Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

,,Religieus leven moet sterven om nieuw leven voort te brengen""


BRUSSEL (RK-Nieuws) -,,Het religieuze leven in zijn oude vormen is voorbij. En het staat voor de uitdaging het sap dat er nog in aanwezig is te laten vloeien naar nieuwe groepen die her en der ontstaan. Ik denk trouwens dat de hele christengemeenschap - die een minderheid is geworden -de ,religieuze gemeenschap´ van de toekomst is. Zoals ten tijde van de jonge kerk. Toen bestond het religieuze leven niet. Dat is er pas gekomen toen de radicaliteit van het christelijk leven in de ,verchristelijkte´ samenleving verloren dreigde te gaan. Toen ontstond religieus leven als een levende herinnering aan het evangelie´´: dat zegt Walter Corneillie, overste van de Vlaamse paters Redemptoristen in een gesprek met het Vlaamse christelijk weekblad Tertio.

,,Moeten wij vandaag niet de moed hebben te sterven om nieuw leven voort te brengen?, vraagt Corneillie zich af. ,,Ik denk dan aan verscheidene nieuwe groepen die vanuit eenzelfde evangelische inspiratie ontstaan. Veelal gaat het om gemeenschappen op menselijke maat, vaak gemengde groepen van mannen en vrouwen, religieuzen, priesters en leken. Het accent van ,gemeenschapsleven´ ligt ook veeleer op betrokkenheid dan op werkelijk onder een dak wonen´´.

Corneillie is geen voorstander om religieuzen uit andere werelddelen naar Europa te halen: ,,Het is niet evident die religieuzen naar hier te halen. Want wat beogen we daarmee? Dat ze een zending vervullen of .. dat ze een huis, een instituut redden? Beide kerksituaties verschillen ook zo sterk dat ze, om echt te aarden, grondig moeten worden omgevormd om hier aan pastoraal te doen. En bestaat de eerste opdracht van die jonge religieuzen er niet in om hun spiritualiteit in hun eigen cultuur vorm te geven? Want veelal hebben zij een typisch Europees model overgenomen. Die inculturatie vergt nog ontzettend veel werk´´. (TB)
 
 

 

Rorate Zoeken