Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Kerken vragen aandacht voor humanitaire gevolgen oorlog

Kerken vragen aandacht voor humanitaire gevolgen oorlog
BRUSSEL (KerkNet/Misna/ENI/SIR) - Vanuit verschillende hoeken is er door kerkelijke leiders gereageerd op de aanstaande militaire interventie in Irak. Ontgoocheling overheerst over de unilaterale actie van de VS, maar de kerken en kerkelijke organisaties roepen ook op tot aandacht voor de humanitaire gevolgen van de oorlog.
De Italiaanse bisschoppen lanceerden maandag nog een ultieme oproep tot Irak om alle VN-resoluties na te leven.

Vrede blijven verkondigen ondanks oorlog

Opvallend was de oproep van dinsdag van de Italiaanse aartsbisschop van Milaan, Mgr. Tettamanzi. In een brief, die dit weekend in alle Italiaanse parochies van het aartsbisdom Milaan wordt voorgelezen, vraagt hij de vrede te blijven verkondigen.

Ook en vooral in deze barre tijden van oorlogsdreiging moeten christenen meer dan ooit wachters van vrede blijven zijn. Ze moeten deze oorlog veroordelen en alle democratische middelen aangrijpen om hun stem te verheffen. Tegelijk moeten ze blijven dialogeren én vergiffenis schenken.

De huidige situatie is voor de aartsbisschop ook een uitnodiging om de gezamenlijke inspanningen voor gebed, boete en naastenliefde te versterken.

Scherpe kritiek

De Lutheraanse Wereldbond van haar kant uitte scherpe kritiek op de VS, Groot-Brittannië en Spanje en hun bereidheid om militair tussen te komen zonder een VN-mandaat.

Volgens Ishmael Noko, de algemene secretaris van de bond, worden op die manier de integriteit en de autoriteit van de VN bedreigd. Hij betreurde ook dat er niet langer binnen het raam van de VN naar een oplossing gezocht wordt.


Ook de Hongaarse bisschoppen spraken zich tijdens hun voorjaarsbijeenkomst uit tegen een oorlog in Irak: "Christenen moeten de vrede nastreven." Oorlog betekent immers de dood van onschuldigen, de verstoring van waarden, vertwijfeling bij dakloze gezinnen en moreel verval.

<B>Geen rechtvaardige oorlog

De Nederlandse organisaties organisaties Pax Christi Nederland en Cordaid zijn verbolgen over het besluit van president Bush en maken zich grote zorgen over de humanitaire gevolgen van de aanval voor de bevolking van Irak en de regio.

"Het besluit van de VS is een zware slag voor iedereen die zich het afgelopen decennium heeft ingespannen voor een vreedzame transitie van dictatoriale regimes. Aandacht voor de humanitaire gevolgen heeft nu topprioriteit", aldus beide organisaties.

Ze zijn ook verbijsterd "omdat de vreedzame middelen om Saddam Hoessein zonder oorlog te ontwapenen niet zijn uitgeput." Daarom kan volgens hen nooit sprake zijn van een rechtvaardige oorlog.

<B>Paus als voorbeeld

"Aan de al bestaande 24 oorlogen, die momenteel uitgevochten worden, voegt zich nog een oorlog toe, die nog veel verontrustender is voor de mensheid", schrijft de algemene overste van de minderbroeders, Giacomo Bini.

Pater Bini wijst er op dat vele mensen zich van deze oorlog willen distantiëren. Zij zeggen 'neen' tegen de oorlog, tegen het geweld, tegen het onrecht van elke vorm van terrorisme, tegen het overdreven gebruik van geweld, tegen het sociaal onrecht en het sociale onevenwicht, die aan de basis liggen van elk meningsverschil en alle verdeeldheid.

Pater Bini schrijft dat franciscanen in deze situatie niet kunnen zwijgen. Het voorbeeld van paus Johannes Paulus II moet ons aansporen om alle mogelijke middelen te gebruiken om vrede en verzoening te stichten.

"Als profeten en als franciscanen zijn we geroepen om de barmhartigheid van de Vader te beleven en te verkondigen. Alleen zo kunnen we elke vorm van fundamentalisme, terreur bedreiging of wraak vermijden."
 
 

 

Rorate Zoeken