Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Legerbisschop Punt: ´Stille Omgang extra aanbevolen vanwege Irakoorlog´

Legerbisschop Punt: ´Stille Omgang extra aanbevolen vanwege Irakoorlog´
HAARLEM (RKnieuws.net/bisdom Haarlem) - De bisschop van Haarlem, mgr. dr. J.Punt, roept in een brief aan alle gelovigen op tot gebed in verband met de oorlog in Irak. Met name de Stille Omgang van zondagnacht en de oecumenische gebedsestafette in Amsterdam worden door de bisschop krachtig aanbevolen.
De brief is verstuurd aan alle parochies en zal in het weekeinde worden voorgelezen of op andere manieren verspreid. Hij is ondertekend met "Bisschop van Haarlem, Bisschop van de Strijdkrachten".

De bisschop betreurt het dat "de vredesoproep van miljoenen mensen" zijn doel heeft gemist.

Voor mgr. Punt, die ook Nederlands legerbisschop is, lijken de motieven voor de oorlog "niet zuiver". Weliswaar zijn "de misdaden en wreedheden van Saddam Hoessein en zijn regiem (...) ten hemel schreiend", maar de actie, zo valt te vrezen, is niet beheersbaar.

Een eerste eis van de tijd is het, aldus de brief, om in eigen omgeving de eenheid te bewaren, "om ons niet mee te laten slepen in een beweging die mensen van elkaar vervreemdt".

"De goede God heeft geen vijanden, alleen kinderen", aldus de bisschop. Hij nodigt de gelovigen uit om met hun creativiteit te zoeken naar wegen om "concrete daden te stellen van solidariteit, gerechtigheid, verzoening en medeleven, in het klein en in het groot".

Als concrete vormen van deelname noemt de bisschop de oecumenische gebedsestafette die sedert enkele weken in Amsterdam loopt, en de Stille Omgang, een jaarlijkse stille gebedstocht door het centrum van Amsterdam, "een stad waar inmiddels vele rassen, volken en culturen elkaar treffen".

Deze Stille Omgang vindt komend weekeinde, in de nacht van zaterdag op zondag, plaats. "Ik nodig u van harte uit indien u hiertoe in staat bent, mee te trekken, te bidden met uw mond en uw voeten - of anders u hier in de geest mee te verenigen", aldus de bisschop. In zijn slotwoord betrekt de bisschop ook der Nederlandse soldaten in Turkije en Afghanistan.
 
 

 

Rorate Zoeken