Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Krachtlijnen voor de Kerk van de toekomst

Krachtlijnen voor de Kerk van de toekomst
ROME (KerkNet/FIDES/VIS) - De taak die de ruim 155 kardinalen de volgende dagen te wachten staat, is niet gering: zij moeten de krachtlijnen uittekenen voor de Kerk in de toekomst. Er zijn al heel wat thema's aan de orde gekomen: de eenheid onder de christenen, de dialoog met de andere godsdiensten, de globalisering en solidariteit met de zwaksten en de zending van de Kerk tijdens het Derde Millennium.
Het kader daarvoor vormt Novo Millennio Ineunte.
Maandag begon de bijeenkomst alvast onder een goed gesternte met een verwelkoming door de paus en een reeks toespraken. Dinsdag en woensdag wordt er achter gesloten deuren in verschillende themagroepen overlegd.

De toespraken maandag gaven alvast meer duidelijkheid over de onderwerpen die tijdens dit consistorie aan bod komen: de eenheid onder de christenen, de dialoog met de andere godsdiensten, de globalisering en solidariteit met de zwaksten en de zending van de Kerk tijdens het Derde Millennium. Volgens de Neue Zürcher Zeitung moet deze bijeenkomst ook de banden met de Oosterse Kerken versterken. Anderen leggen de nadruk op de evangelisering van Azië en Afrika.

Over een hervorming van de Romeinse curie en het bestuur van de Kerk, waarover nochtans op voorhand druk werd gespeculeerd, was er gisteren nauwelijks sprake. Vooral in de Duitse pers werd er voor deze bijeenkomst geschreven dat dit consistorie duidelijk moet maken wie in Rome nu eigenlijk de macht heeft. Niet helemaal terecht, want ook kardinaal Ratzinger en verschillende andere curieleden vroegen al voor dit consistorie dat de kardinalen en plaatselijke bisschoppen sterker zouden betrokken worden bij het kerkbestuur. Kardinaal Etchegaray wees er in een gesprek met Fides trouwens op hoe zeer deze paus zijn stempel drukt op dit consistorie: “Sinds hij drieëntwintig jaar geleden verkozen werd kende de paus altijd veel aandacht en belang toe aan het kardinaalscollege. Hij is de eerste paus van de moderne tijd die zo vaak een buitengewoon consistorie samenroept om naar zijn nauwste medewerkers, de kardinalen uit de hele wereld te luisteren en hun visie en opinies te beluisteren”.

Elke kardinaal krijgt tijdens dit consistorie zo’n vijf minuten spreektijd. Dat is erg krap gemeten, maar dat is niet erg – meent kardinaal Lustiger – omdat er natuurlijk ook buiten het plenum nog druk overlegd en gediscussieerd zal worden.

Ruim 155 van de 183 kardinalen nemen aan dit consistorie deel. Daarvan zijn er slechts tien niet door deze paus benoemd.

KARDINALEN SCHETSEN BEELD VAN BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN VAN DE KERK

ROME (KerkNet/Zenit) - Tijdens een korte persvoorstelling gaf Navarro-Valls meer toelichting over de toespraken van de eerste zestien kardinalen die maandag het woord namen.
Kardinaal Eugenio de Arauja Sales, de aartsbisschop van Rio, onderstreepte op de eerste dag van het consistorie het belang van de kerkelijke eenheid: “Trouw en eenheid met de paus zijn een integraal deel van het katholieke geloof”.

De Libanese kardinaal Nasrallah Pierre Sfeir, de maronitische patriarch van Antiochië, had vooral aandacht voor de moeilijkheden bij de interreligieuze dialoog, terwijl de Amerikaanse kardinaal William Keeler dan weer het belang van de media in de nieuwe evangelisatie onderstreepte. De Spaanse kardinaal Francisco Alvaraez Martinez, de aartsbisschop van Toledo, noemde het gezin één van de belangrijkste uitdagingen voor de komende decennia.

Volgens Navarro-Valls was de globalisering één van de hoofdonderwerpen van de toespraken en vormde zij de achtergrond van vrijwel elke tussenkomst.

Kardinaal Tomko legde de nadruk op de evangelisering van de volkeren. Kardinaal Martins, de prefect van de Congregatie voor de Heiligen, had dan weer vooral veel aandacht voor de gewone gelovigen en stelde dat de heiligheid voor alle christenen het einddoel moet zijn: die heiligheid is haalbaar én niet iets ‘buitengewoons’.
 
 

 

Rorate Zoeken