Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Volledige tekst toespraak bisschop van Luyn tijdens vredesdemonstratie

Volledige tekst toespraak bisschop van Luyn tijdens vredesdemonstratie
AMSTERDAM (Pax Christi/RKnieuws.net) - "Vrede voor Irak, vrede in het Midden Oosten, vrede voor de wereld!" Met die oproep besloot bisschop van Luyn, voorzitter van Pax Christi Nederland, zijn toespraak tijdens de vredesdemonstratie in Amsterdam op zaterdag 22 maart.
Toespraak Mgr. A.H. van Luyn, voorzitter Pax Christi voor de vredesdemonstratie
d.d. 22 maart 2003 namens de Raad van Kerken in Nederland, Cordaid en Pax Christi.


<blockquote>Als voorzitter van Pax Christi wens ik jullie namens de Raad van Kerken in Nederland, Cordaid en Pax Christi vrede, sterkte en wijsheid in deze tijd van oorlog. Wij zijn hier op de Dam bijeen gekomen omdat wij onze hoop op vrede niet hebben verloren. Omdat wij de repressie van het regime in Irak veroordelen. Omdat we solidair zijn met de onderdrukte Irakese bevolking.

Saddam Hussein heeft een laatste kans vergooid. Hij heeft zijn volk een oorlog niet willen besparen en daarmee opnieuw zijn ware aard getoond. De internationale gemeenschap heeft ook een historische kans verspeeld. Een kans om met vreedzame middelen Irak te ontwapenen. Nu de wapens spreken zwijgen de diplomaten en rouwen reeds de eerste nabestaanden van Irakese slachtoffers en gesneuvelde militairen.

Deze preventieve oorlog heeft geen VN machtiging. Ook nu de aanval is begonnen herhalen wij: Deze oorlog is politiek overhaast, moreel onverantwoord en juridisch onrechtmatig.
Wie oorlog het laatste redmiddel noemt heeft de morele plicht vreedzame middelen tot het uiterste in te zetten. Wij delen de teleurstelling van secretaris generaal Koffi Annan dat de VN wapeninspecteurs hun werk niet binnen een redelijke termijn hebben mogen afronden.

Wie de internationale rechtsorde zegt te ondersteunen heeft de politieke verantwoordelijkheid oplossingen te zoeken binnen de kaders van het internationaal recht. Elk eigenmachtig optreden betekent een ernstige aantasting van het internationaal recht. De geloofwaardigheid van de VN is hiermee op het spel gezet.

Wie pleit voor democratie en mensenrechten in Irak, verplicht zich tot een uiterste inspanning daaraan bij te dragen, ook wanneer dat politiek niet uitkomt. Waarom zijn er nog altijd geen initiatieven genomen voor monitoring van mensenrechten in Irak? De Raad van Kerken, Cordaid en Pax Christi hebben de Nederlandse regering gevraagd zich hiervoor in te zetten. Zoals wij ook gepleit hebben voor de oprichting van een Irak tribunaal dat samen met het Internationaal Strafhof verdachten van genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid kan vervolgen en berechten.

Nu de oorlog is begonnen en de situatie onomkeerbaar is zijn onze gedachten vooral bij de bevolking van Irak. In de afgelopen jaren zijn reeds veel onschuldige slachtoffers te betreuren als gevolg van genadeloze repressie en economische sancties. Hoeveel burgers en militairen zullen, nu de politiek heeft gefaald, hun leven nog verliezen?

Wij roepen alle partijen op de veiligheid van burgers te garanderen, de rechten van militairen te respecteren en het internationaal humanitair recht na te leven. Wij roepen buurlanden op hun grenzen te openen en vluchtelingen een veilig onderkomen te bieden. Wij roepen de internationale gemeenschap op de humanitaire hulpverlening niet alleen met woorden maar ook in daden prioriteit te geven. Wij roepen ook op er voor te waken dat deze oorlog ontaard tot een conflict tussen religies en culturen, ook al wordt van meerdere kanten geprobeerd hierop aan te sturen.

De internationale gemeenschap draagt een grote verantwoordelijkheid voor herstel van wat geschonden is:

<ul><li>Herstel en wederopbouw van Irak vergt een royale humanitaire steun van de internationale gemeenschap. De UNHCR heeft nog maar een éénderde van de benodigde geld wij pleiten voor de rest.

<li>Herstel van democratie en mensenrechten vergt diepgaande verandering van de Irakese samenleving. De VN en de Irakese bevolking dienen daarin een sleutelrol te vervullen en niet een Amerikaanse autoriteit.

<li>Herstel van geloofwaardigheid en versterking van daadkracht van de VN vergen een uiterste inspanning. Wij vragen van de politieke leiders wereldwijd loyaliteit aan het internationaal recht en commitment aan vrede. Er moet een einde komen aan elk unilateraal optreden en meten met twee maten.

<li>Ten slotte, herstel van geschonden relaties tussen moslims, joden en christenen in het Midden Oosten vergt een oprechte en volhardende dialoog waarin vrede centraal staat. Deze demonstratie is ook een uitnodiging om niet alleen met elkaar maar ook met hen die een andere visie hebben in gesprek te blijven. Vrede is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Vandaag willen wij op een waardige manier uitdrukking geven aan onze solidariteit met het Irakese volk, aan onze diepe bezorgdheid over de humanitaire en politieke consequenties van deze oorlog niet alleen voor de toekomst van Irak maar ook voor de toekomst van de regio en de gehele wereld.

Deze demonstratie is bedoeld als teken van onze gedeelde hoop op vrede. Wereldwijd hebben vredesorganisaties, kerken en andere organisaties politiek verantwoordelijken gevraagd de weg van de vrede te bewandelen. Als mensen van goede wil wijzen vandaag politici opnieuw de weg van vrede en roepen wij hen op tot passie voor vrede. Vrede voor Irak, vrede in het Midden Oosten, vrede voor de wereld!</blockquote>

http://www.paxchristi.nl
 
 

 

Rorate Zoeken