Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Valls over kerk en media

Valls over kerk en media
UTRECHT (KerkNet/121) - Kerk en media leven op gespannen voet met elkaar. Volgens Joaquin Navarro-Valls, de woordvoerder van het Vaticaan, is de spanning tussen kerk en media deels te wijten aan het feit dat de taal van de Kerk nogal eens tot spraakverwarring leidt in de mediawereld, maar ook omdat journalisten op religieus gebied vaak van toeten noch blazen weten.
Dat meldt 121. De perswoordvoerder van het Vaticaan sprak over de relaties tussen kerk en media tijdens een internationaal symposium voor kerkelijke perschefs en communicatiedeskundigen op 26 en 27 april aan de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis in Rome. Zo’n 130 deelnemers uit 23 landen namen aan de bijeenkomst deel.
Volgens Navarro-Valls worstelt de Kerk met de complexiteit van de maatschappij en de dynamiek van de communicatiemedia, waar ideologie en commercie de inhoud van het nieuws bepalen. Bovendien denken journalisten in termijnen van 24 uur, “terwijl de Kerk in eeuwen of zelfs millennia denkt”.
Navarro-Valls pleitte in zijn uiteenzetting voor een centrale plaats van de communicatiemensen: “Als ik rugby wil spelen, moet ik me aan de spelregels van rugby houden. Hetzelfde geldt voor de Kerk op het terrein van de media; ze moet er werkelijk aan deelnemen.” Volgens Valls moet de kerkelijke communicatie een duidelijk onderscheid maken tussen drie taalniveaus: het getuigenis, de theologie en de informatie. Navarro-Valls pleitte voor een scheiding van deze drie niveaus, om verwarring te vermijden.

Wie het volledige artikel van Eugen Graas over Kerk en Media wil nalezen, vindt de bijdrage in Een-twee-een, jaargang 29, nummer 8, 11 mei 2001.
 
 

 

Rorate Zoeken