Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Leiders christelijke kerken Irak: ,,Stop agressie""

BAGDAD (RKnieuws.net) - ,,In deze moeilijke en pijnlijke dagen, waarin ons vaderland Irak zich nu bevindt, doen wij als verant-
woordelijken van de christelijke kerken in Irak, vanuit de diepte van ons hart en in eenheid met alle mensen van goede wil die de vrede liefhebben, een oproep tot alle verant-
woordelijken opdat zij de stem van God zou-
den horen die aan zijn kinderen liefde, broe-
derlijkheid en vergeving vraagt. Zo zullen zij geen oorzaak zijn van verwoesting en
bloedvergieten in dienst van hun eigen persoonlijk en egoïstisch belang´´: dat stellen de leiders van de christelijke ker-
ken in Irak.
,,Moge de verantwoordelijken die een einde kunnen stellen aan deze agressie tegen het Irakese volk het geween van de kinderen, de kreten van de lijdende moeders en vaders en de wanhoop van onze meisjes en vrouwen horen. Moge zij het lijden aanvoelen van alle Irakezen die nood hebben aan geneesmid-
delen en het levensnoodzakelijke. Dat zij op-
houden verwoestende raketten en bommen te droppen. Moge zij rond de tafel van de dia-
loog postvatten. Moge zij de Heer vragen hen te verlichten om de goddelijkee principes en de morele en menselijke waarden te beleven. Moge zij wegen vinden om tot het onmiddel-
lijk stopzetten van de oorlog te komen en zo de door allen verlange duurzame vrede te rea-
liseren´´, aldus de kerkleiders.

Volgens de kerkleiders zijn er nog zovele wegen en middelen om tot dialoog en begrip te komen opdat allen rustig en vredevol zouden leven. ,,Als verantwoordelijken van de christelijke kerken danken wij samen met onze islamitische broeders met wie wij broe-
derlijk samenleven al diegenen die zich inzetten voor het doen ophouden van deze agressie. Wij vragen hen te bidden en krachtig hun invloed uit te oefenen op die-
genen die de beslissing over het stopzetten van deze onrechtvaardige agressie tegen ons gemartelde volk in hun handen hebben´´, aldus de kerkleiders. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken