Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Toerisme mag niet ten koste gaan van het milieu

Toerisme mag niet ten koste gaan van het milieu
VATICAAN (KerkNet/Zenit) - De vertegenwoordiger van het Vaticaan heeft tijdens de Europese regionale bijeenkomst van de Wereldorganisatie voor het Toerisme gepleit voor meer respect voor het milieu en eerlijke concurrentie in de toeristische sector.
Tijdens zijn toespraak donderdag vroeg de vertegenwoordiger van het Vaticaan, Mgr. Monni, dat de wereldorganisatie voor het Toerisme een gedragscode zou uitwerken voor de toeristische sector. Mgr. Monni noemde die code zelfs onontbeerlijk.
De 37ste regionale bijeenkomst had van 23 tot 26 mei plaats in Boedapast. Tijdens die bijeenkomst wees de vertegenwoordiger van het Vaticaan onder meer op de invloed van de technologische vooruitgang en het internet, waardoor ook onze opvattingen zelf over het toerisme en het reizen gewijzigd worden. Tegelijkertijd herhaalde hij zijn pleidooi voor de bescherming van het milieu.
Mgr. Monni onderstreepte tenslotte dat het Europese culturele patrimonium, met zijn grote verscheidenheid, een immens kapitaal vertegenwoordigt waaraan men ook vrijwel alle toeristische initiatieven kan ophangen. Het gemeenschappelijk patrimonium, zo besloot hij, maakt een gedragscode die is opgesteld door de Wereldorganisatie voor het Toerisme absoluut noodzakelijk.

Bron: Kerknet Vlaanderen
 
 

 

Rorate Zoeken