Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Groot jongerencongres in Rome ter voorbereiding WJD 2005

Groot jongerencongres in Rome ter voorbereiding WJD 2005
VATICAAN (KerkNet/VIS) - Meer dan 230 vertegenwoordigers van de jongerenpastoraal nemen van 10 tot 13 april in Rome deel aan een internationale conferentie rond de Wereldjongerendagen (WJD), een initiatief van de Pauselijke Raad voor de Leken.
De deelnemers vertegenwoordigen samen 80 landen en 50 kerkelijke beweging, verenigingen en gemeenschappen.
De conferentie start met een terugblik en een evaluatie van de WJD die vorige zomer in Toronto plaats hadden. Kardinaal Ambrozic, de aartsbisschop van Toronto, en de Canadese bisschop Lapierre leiden het thema in.

Op de tweede dag krijgen de deelnemers door kardinaal en voorzitter van de Duitse bisschoppen kardinaal Lehman, kardinaal Meisner van het bisdom Keulen en 'jongerenbisschop' Franz-Josef Bode meer toelichting over het thema en de voorbereiding van de WJD, die in de zomer van 2005 in de stad Keulen plaats vinden.

De deelnemers aan de conferentie hebben op 10 april ook een ontmoeting met de paus.

Zaterdagavond nemen ze deel aan een Avondwake in het Jeugdcentrum van San Lorenzo. Het werd door de paus opgericht om jongeren te stimuleren om te bidden en hen tegelijk een ontvangst- en ontmoetingsruimte ter beschikking te stellen.

Hoogtepunt van de bijeenkomst wordt de viering op het St.-Pietersplein op Palmzondag, ter gelegenheid van de 18de Wereldjongerendag.

Dit jaar staat de dag in het teken van het thema 'Ziehier, uw moeder!' (Joh 19,27), waarmee meteen ook de band gelegd wordt met het 'Jaar van de Rozenkrans'.

Tijdens die plechtigheid zal ook het kruis van de Wereldjongerendagen door Canadese jongeren aan Duitse jongeren doorgegeven worden. Het kruis reist de komende maanden en nog tot Palmzondag volgend jaar Duitsland, de buurlanden en enkele landen van Oost-Europa rond om er de jongeren enthousiast te maken voor de WJD 2005.
 
 

 

Rorate Zoeken