Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Ontgoocheling bij Radio Vaticaan

Ontgoocheling bij Radio Vaticaan
VATICAAN (KerkNet/VIS/RKnieuws.net) - Het Vaticaan maakte donderdagmiddag een verklaring bekend over de heropening van het proces voor de elektromagnetische straling van Radio Vaticaan.
Een jaar eerder had een rechtbank de klacht afgewezen omdat ze zich niet bevoegd achtte. In de verklaring van donderdag staat dat het proces op zich eigenlijk al een inbreuk is op het Verdrag van Lateranen, omdat de zendmasten, die op die plaats voor het eerst door Marconi werden opgericht, zich op Vaticaans grondgebied bevinden. Omdat de juiste inhoud van het vonnis nog niet gekend is, wil de omroep daarover voorlopig geen uitspraak doen. Radio Vaticaan herhaalt wel dat het in alle geval de internationale richtlijnen voor de elektromagnetische straling in acht heeft genomen en op een constructieve manier de problemen die met de nieuwe Italiaanse normen verbonden zijn in de bilaterale commissie van de Italiaanse Staat en de Heilige Stoel heeft aangepakt. Het radiostation zegt te hopen dat er snel een einde komt aan de klachten en dat spoedig - in een sereen klimaat van een verantwoordelijke en correcte relatie met de Italiaanse overheid en omwonenden - de activiteiten verdergezet kunnen worden. Radio Vaticaan had al eerder de elektromagnetische straling beperkt, waardoor de omwonenden niet langer risico lopen. (PvM)
 
 

 

Rorate Zoeken