Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Acht Meibeweging: uitvoering encycliek onmogelijk door priestergebrek

Acht Meibeweging: uitvoering encycliek onmogelijk door priestergebrek
UTRECHT (RKnieuws.net) - "De kerk houdt vast aan de priestergecentreerde eucharistie, maar maakt de uitvoering daarvan juist onmogelijk". Dat zegt het bestuur van de Nederlandse Acht Mei beweging in een reactie op de nieuwe encycliek van de Paus, ´Ecclesia de Eucharistia´.
"Met name in de westerse landen is er nog steeds een groot gebrek aan priesters"; bisschoppenconferenties zouden daardoor genoodzaakt zijn "cosmetische maatregelen te nemen om het probleem te verhullen", zoals schaalvergroting en verdunning van pastoraal personeel, stelt de beweging.

De Acht Mei beweging noemt deze "schaalvergroting en verdunning van pastoraal personeel" in haar persbericht "oplossingen die de kwaliteit van het pastoraat geen goed doen." Er worden geen maatregelen getroffen om "het priesterambt toegankelijk te maken voor (gehuwde)mannen en vrouwen".

De Acht Mei beweging heeft kritiek op wat zij "kerkelijke restauratiepolitiek" noemt: "De paus doet pogingen om het onderscheid tussen Eucharistie en Avondmaal nog eens in alle scherpte te benadrukken. Dat wil niet verhelen dat in de praktijk dat onderscheid sterk aan het eroderen is." De beweging stelt bij monde van voorzitter Henk Baars dat het verschil "aan grote meerderheden van gelovigen" niet meer uit te leggen is. Doordat de encycliek katholieken verbiedt om deel te nemen aan het Avondmaal "lijkt de officiële oecumene vrijwel doodverklaard", aldus het persbericht. (RV)
 
 

 

Rorate Zoeken