Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Verslagboek Liturgisch Congres

Verslagboek Liturgisch Congres
BRUSSEL (RKnieuws.net) - Eind mei verschijnt het verslagboek van het 47-ste Liturgusch Congres ,,Sacramenten: herijken en verrijken''. Dit congres had in december 2002 in Blankenberge plaats. Sacramentenpastoraal is een onderwerp waarmee christenen van vandaag vragen bij hebben, mee worstelen. Er waren 421 ingeschrevenen.
Wij leven in de merkwaardige situatie dat de geloofspraktijk marginaal geworden is. In de persoonlijke sfeer leeft er echter heel wat geloof bij de mensen. Dat geloof staat nochtans bijna los van de beroepsactiviteiten van de mensen en van hun zedelijk gedrag. En toch heeft die mens nood aan een godsdienstige duiding op bepaalde momenten in zijn leven en komt hij sacramenten vragen met de verwachting dat de priester die zal geven. Een pastor kan en zal hierbij vragen hebben: geloven in iemand die boven ons staat, hoger en groter is dan wij, dat is toch niet geloven in een persoonlijke God die zich openbaarde en Zijn menslievendheid zozeer toonde dat Hij ons zijn zoon zond en ons roept tot gemeenschap met Jezus Christus in zijn Kerk. In en langs de Kerk bereikt ons Gods menslievendheid in de tekenen van Zijn Liefde, tekenen die geloofsbeaming vragen en ons een zending meegeven. Op het congres werd nagedacht hoe wij hiermee kunnen omgaan.

Reflectie over de vraag naar onze houding tegenover de nieuwe situatie van de Kerk in de maatschappij en naar onze houding tegenover de heersende cultuur. Cultuurpessimisme lost niets op. Bekijken en beoordelen wij onze cultuur maar met een positieve blik. Zo kunnen we er het positieve van overnemen zoals de zoektocht naar het eigen ik. Onze diepste identiteit krijgen wij, valt ons toe. Vanuit de blik van de liefde van de Andere, komt ge tot U zelf. Andere waardevolle facetten vindt men trouwens vrij gemakkelijk: verlangen naar rust en stilte, aandacht voor emoties, voor het zintuigelijke, het lichamelijke evenals hun band met de liturgie.

Tijdens het Liturgisch Congres kwam ook de identiteit van de Kerk aan bod, evenals het wezen van de sacramenten. Ook werd gesteld dat de pastor eerbiedig dient te luisteren naar mensen die naar sacramenten vragen. Hij mag bij hen het bijbelse geloof niet meer veronderstellen. zodat de geloofstaal hen ontbreekt om zich uit te drukken. De pastor zal trachten de sacramenten in een eenvoudig menselijk spreken voor te stellen. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken