Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Opvallende zaligverklaringen in het Vaticaan

Opvallende zaligverklaringen in het Vaticaan
VATICAANSTAD (KerkNet/LaCroix/Kath.net) - Paus Johannes Paulus II gaat zondag voor tijdens de plechtigheid voor de zaligverklaring van zes Italiaanse zaligen. De bekendste zijn ongetwijfeld de Italiaans-Oostenrijkse franciscaan Marco d'Aviano (1631-1699) en Don Giacome Alberione (1884-1971), die door een Italiaanse website al officieus werd uitgeroepen tot patroon van het internet.
Paus Joannes Paulus II heeft tijdens zijn pontificaat al 1.310 mensen zalig verklaard en 465 mensen heilig verklaard, bijna evenveel als al zijn voorgangers samen. In 1983 voerde hij ook een hervorming door die de procedures voor de zalig en heiligverklaring aanzienlijk versnelde. Zo werd al kort na de dood van Moeder Theresa het proces voor haar zaligverklaring opgestart. Zij wordt in oktober zalig verklaard, tijdens een plechtigheid die samenvalt met de 25ste verjaardag van het pontificaat van Paus Johannes Paulus II.

Marco d'Aviano

Marco d'Aviano werd in 1631 in Noord-Italië geboren en trad later in bij de kapucijnen. Volgens de overlevering speelde de kapucijnenpater in 1683 een belangrijke rol bij de bevrijding van Wenen op de Turken. D'Aviano zou met het kruis in de hand en aan het hoofd van een coalitie van Oostenrijkse, Poolse, Duitse en Italiaanse soldaten het Ottomaanse leger tegemoet gegaan zijn en zo Wenen van de Turken bevrijd hebben. Volgens La Croix speelde hij later ook een belangrijke rol bij de bevrijding van Buda(pest) en Belgrado. Wat er waar is van de verhalen over de rol van D'Aviano bij de bevrijding van Wenen valt historisch moeilijk te achterhalen. Feit is dat hij een grote invloed uitoefende op de onzekere keizer Leopold en zijn gezin. De prefect van de Congregatie voor de Heiligverklaring, kardinaal Jose Maria Saraiva Martins, zei eerder deze maand in een gesprek met '30 Giorni' dat 'Aviano geen "moslimhater" was - al gaf wel toe dat de pater al op jonge leeftijd met de wapens tegen de Turken ten strijde trok. "Het ging daarbij evenwel niet om een anti-islamitische houding, maar om de verdediging tegen een oprukkende legermacht." Volgens de curiekardinaal heeft de rol van D'Aviano bij de bevrijding van Wenen geen invloed gehad op diens zaligverklaring. D'Aviano oefende als raadgever van de paus, de Oostenrijkse Keizer, de Spaanse Koning Charles II en de Poolse koning Jan Sobieski een grote invloed uit op de politiek van die tijd.

Evangelisatie via moderne communicatie

De tweede opvallende zalige is Giacomo Alberione. Hij werd in 1884 geboren en wijdde zijn leven aan de verkondiging van het evangelie via de moderne communicatiemiddelen. Daartoe stichtte hij de Familie van de H. Paulus. De Paulijnse Familie, die in totaal 10 congregaties en aangesloten religieuze instituten omvat, telt wereldwijd 17.774 leden en 610 apostolaatcentra. Die leggen zich vooral toe op de verspreiding van christelijke lectuur, roepingenpastoraat en mediatraining. De populaire Italiaanse priester heeft ook een eigen website www.alberione.org. Hij werd op de Italiaanse website www.santibeati.it officieus uitgeroepen tot patroon van het Internet.

Vrouwelijke religieuzen

Zondag worden ook de vrouwelijke religieuzen Maria Cristina Brando, Eugenia Ravasco, Maria Domenica Mantovani en Giulia Salzano zalig verklaard. De vier vrouwelijke religieuzen werden allen bekend als stichtster van een congregatie: Maria Cristina Brando (1856-1906) stichtte de Congregatie van de Dienstmaagden van het H. Sacrament van Jezus; Eugenia Ravasco (1845-1900) de Congregatie van de Dochters van het H. Hart van Jezus en Maria; Maria Domenica Mantovani (1862-1934) de Kleine Zusters van de H. Familie en Giulia Salzano (1846-1929) de Congregatie van de Zusters van de Verkondiging van het H. Hart.
 
 

 

Rorate Zoeken