Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Nederlandse R-K Kerk lanceert grootste gebedscampagne ooit

Nederlandse R-K Kerk lanceert grootste gebedscampagne ooit
UTRECHT (SRKK/RKnieuws.net) - Met de verspreiding van een half miljoen gebedskaarten in alle Nederlandse parochies lanceert de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de grootste gebedscampagne uit haar geschiedenis.
De actie heeft de vorm van het zogenaamde Noveengebed, waarin gedurende een periode van negen dagen een vast gebed wordt gebeden. In het speciaal samengestelde gebed wordt vooral om Gods zegen en bezieling en het vuur van de heilige Geest voor de Nederlandse geloofsgemeenschap gebeden. Aanleiding voor de campagne is de landelijke viering Katholiek met hart en ziel op 7 juni in Utrecht. Deze dag vóór Pinksteren vormt dan ook de 'finale' van de gebedscampagne.

Heilige Geest


Al eeuwenlang bidt de Kerk de negen dagen voorafgaand aan het feest van Pinksteren om de komst van de heilige Geest. Vanwege de viering Katholiek met hart en ziel krijgt dit gebed dit jaar een extra dimensie. Van vrijdag 30 mei tot en met zaterdag 7 juni bidden gelovigen - individueel of in parochieverband - om de kracht van Gods Geest. Een noveen (van het Latijnse woord 'novena', dat 'negen' betekent) is een gebed dat gedurende negen opeenvolgende dagen gebeden wordt. De oervorm van de noveen is de Pinksternoveen, die zijn wortels vindt in de heilige Schrift, in de Handelingen van de Apostelen (1,13 e.v.). Daar wordt beschreven hoe de apostelen, samen met Maria "eensgezind bleven volharden in het gebed", tot aan de dag van Pinksteren, de komst van de heilige Geest.

Katholiek met hart en ziel

De landelijke viering Katholiek met hart en ziel is het hoogtepunt van het jaar waarin de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland herdenkt dat 150 jaar geleden de bisschoppelijke hiërarchie werd hersteld. De dag op 7 juni in de Jaarbeurshallen te Utrecht staat open voor alle katholieken van Nederland en andere belangstellenden. Er zijn speciale programma's voor tieners en jongeren. Tot de sprekers in het plenaire programma behoort onder anderen oud-premier R. Lubbers, Hoge Commissaris voor de vluchtelingen bij de Verenigde Naties. Op de website www.katholieknederland.nl is alle informatie over de landelijke viering 'Katholiek met hart en ziel' samengebracht en kunnen belangstellenden zich aanmelden.
 
 

 

Rorate Zoeken