Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Nederlandse gebedscampagne: tekst Noveengebed

Nederlandse gebedscampagne: tekst Noveengebed
UTRECHT (SRKK/RKnieuws.net) - In de aanloop naar de landelijke viering "Katholiek met hart en ziel" op 7 juni in Utrecht is een grootscheepse gebedscampagne opgestart. In een speciaal Noveengebed wordt om Gods zegen en bezieling en het vuur van de heilige Geest voor de Nederlandse geloofsgemeenschap gebeden. RKnieuws.net heeft voor u de tekst van het gebed.
God, Vader van alle mensen,
onder alle volken en talen laat Gij uw Kerk leven
en van oost tot west roept Gij uw volk bijeen.
Wie verdeeld zijn, brengt Gij weer samen
en die samen zijn, bewaart Gij in uw vrede.

Wij bidden U voor de Kerk in Nederland:
beziel haar en leid haar in liefde;
vervul het hart van al haar gelovigen met de Geest
die Gij op het pinksterfeest aan uw apostelen geschonken hebt;
houd in haar het vuur brandend van uw Geest
om samen één gemeenschap te vormen
in het vieren van de eucharistie, het offer van uw Zoon.
Verenig allen die gedoopt zijn om zo
een teken van Christus´ aanwezigheid in de wereld te zijn.

Wij bidden u:
laat uw geest uitgaan over de aarde,
als een kracht om uw schepping te vernieuwen,
opdat de mens vreugde vindt in Zijn vertroosting,
en overal op aarde kan leven
in gerechtigheid en waarachtige vrede.

Dat vragen wij U door Jezus Christus onze Heer. - Amen
 
 

 

Rorate Zoeken