Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Werkdocument Bisschoppensynode gepubliceerd

Werkdocument Bisschoppensynode gepubliceerd
Vaticaan (VIS) – Zopas heeft het Vaticaan Instrumentum Laboris vrijgegeven. Dat is het werkdocument voor de 10de Bisschoppensynode die in de loop van oktober zal plaats vinden.
Hoofdthema van de ontmoeting van de bisschoppen wordt “De bisschop, dienaar van het evangelie van Jezus Christus als hoop voor de wereld”.
Het lijvige, ruim 130 bladzijden tellende document verschijnt in het Frans, Engels, Spaans en Italiaans.

Enkele betekenisvolle passages:
In de Inleiding worden theologische, ecclesiologische maar ook conjuncturele argumenten aangehaald om het synodethema te ondersteunen.

Het 1ste hoofdstuk – “Een ambt van de Hoop – laat een globale visie op de situatie in de huidige wereld zien en verheldert de christelijke hoop door het profiel te schetsen van de bisschop als bezieler van die hoopvolle ervaring. Het hoofdstuk bevat daarnaast een panorama van bedreigingen, religieuze en ethische problemen, brandende kerkelijke situaties naast aanwijsbare tekenen van de aanwezigheid van de Heilige Geest, van de zoektocht naar spiritualiteit en de ermee corresponderende bisschoppelijke zending.

Het 2de hoofdstuk, dat als titel draagt “Mysterie, ambt en spirituele weg van de bisschop”, bevat drie onderdelen: Mysterie en genade van het bisschopsambt; Heiliging in het ambt zelf en De spirituele weg van de bisschop.

Het 3de hoofdstuk is getiteld “De bisschoppelijke waardigheid, bedienaar van de gemeenschap en van de zending in de universele Kerk”. Het telt twee delen: Het bisschoppelijke ambt binnen de ecclesiologie van de gemeenschap en Enkele bijzondere problemen. Het herinnert er van bij de start al aan dat het precies in het mysterie van de Drievuldigheid is dat zich binnen de kerk de ecclesiologie van de ‘communio’ openbaart, zoals ze dat ook doet binnen het ambt van de bisschop in de universele Kerk en binnen de kerkprovincies. In dat 3de hoofdstuk komen ook bepaalde aspecten van de gemeenschapsvorming ter sprake zoals de “Opvolger van Petrus met zijn zending en de Heilige Stoel”; over de zending van de Bisschoppenconferenties en van de individuele bisschoppen binnen de dienst aan de universele Kerk en dat vanuit verschillende invalshoeken. Over de bisschop emeritus schrijft het document: “(…) dat elke rustende bisschop een correcte economische behandeling mag ondervinden in het zoeken naar goede oplossingen om zijn isolement te vermijden en zijn volle kerkelijke vitaliteit te kunnen bevorderen.”

Het 4de hoofdstuk – “De bisschop ten dienste van zijn kerk” - belicht de figuur van de diocesaanbisschop. Het eerste deel gaat over de rol van de bisschop binnen zijn eigen bisdom en zijn verhouding tot de universele Kerk. In het tweede komen de kerkgemeenschap en zijn relatie met de priesters, de diakens, de religieuzen en de gezinnen ter sprake. Tenslotte heeft het document het ook nog over het meervoudige ambt van de bisschop binnen de plaatselijke kerkgemeenschap als bedienaar van het Woord (evangelie, catechese, inculturatie), over de heiliging (eucharistie, aandacht voor het gebed en voor de volksdevotie) en als bestuurder (pastorale bezoeken, economische administratie).

In het laatste hoofdstuk – “Ten dienste van het evangelie als hoop voor de wereld” – worden verschillende onderwerpen aangesneden die te maken hebben met het pastorale taken van de bisschop. Dat gaat van verkondiging en dialoog over missionaire samenwerking en oecumenisme naar interreligieuze dialoog en bijzondere aandacht voor het fenomeen van de sekten. Maar daarnaast komen ook thema’s als de dialoog met andersgelovigen, aandacht voor vormen van nieuwe armoede, voor de problematiek van rechtvaardigheid en vrede, de dialoog met de burgerlijke en politieke samenleving aan bod.

 
 

 

Rorate Zoeken