Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Kardinaal Danneels bedankt Sint Egidiusgemeenschap

Kardinaal Danneels bedankt Sint Egidiusgemeenschap
ANTWERPEN (KerkNet/Sint-Egidiusgemeenschap) - Afgelopen zondag heeft de Sint-Egidiusgemeenschap haar 35ste verjaardag gevierd. Kardinaal Danneels bedankte de gemeenschap voor haar inzet en inspiratie.
Kardinaal Danneels ging de plechtige dankviering voor in een stampvolle O.L.V.-kathedraal, waar tweeduizend leden en sympathisanten van Sant'Egidio waren samengekomen.

In zijn homilie dankte de kardinaal de gemeenschap voor haar trouw in het gebed, haar inzet voor de zwakkeren in de samenleving en haar oecumenische inspiratie.

Trialoog

Voorzitter Hilde Kieboom verwees in haar slotwoord naar de roeping van Sant´Egidio om mensen over de verschillen bij elkaar te brengen, zowel op lokaal als op internationaal vlak. "Het etnisch denken neemt verontrustend toe. Antwerpen vindt maar moeilijk de krachten om haar bestuurlijke en morele crisis te boven te komen. Anderzijds merken we hoe het verlangen leeft naar iets sterks, iets waars en iets moois. Godsdienst heeft hier een essentiële rol te spelen: dat bleek ook bij de ´trialoog´ tussen joden, christenen en moslims die we op gang brachten na het straatgeweld in Borgerhout."

De gemeenschap van Sant´Egidio ontstond in 1968 in Rome, op initiatief van de toen 18-jarige student Andrea Riccardi. Gemeenschappelijk gebed en het smeden van vriendschapsbanden met de armen van de stad waren van in het begin en bleven tot op vandaag haar kenmerken.

België

Sant´Egidio telt vandaag 40.000 leden verspreid over 60 landen in alle continenten. In België ontstond de Sint-Egidiusgemeenschap in het midden van de jaren tachtig in Antwerpse studentenkringen. De gemeenschap telt in België en Nederland een duizendtal leden en heeft onder meer vestigingen in Brussel, Brugge, Hasselt, Luik en Amsterdam.

Voor haar conflictpreventie en haar verzoeningsinitiatieven in conflictgebieden in de Balkan, Afrika en Latijns-Amerika kreeg Sant´Egidio internationale erkenning.
 
 

 

Rorate Zoeken