Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Kardinaal Danneels ontslaat verkozen senator als pastoor

Kardinaal Danneels ontslaat verkozen senator als pastoor
MECHELEN (RKnieuws.net) - Zoals afgesproken was toen hij aanvaardde kandidaat te zijn voor de senaatslijst van SPa-Spirit, heeft kardinaal Godfried Danneels priester Staf Nimmegeers ontslag gegeven als verantwoordelijke voor de Nederlandstalige pastoraal in de parochie van Onze Lieve Vrouw van Finisterrae in Brussel. Dat heeft de persdienst van het aartsbisdom Mechelen-Brussel dinsdag bekend gemaakt.

Kardinaal Danneels heeft zich voor zijn beslissing gebaseerd op canon 285 van het Kerkelijk Recht dat bepaalt dat ,,het clerici verboden is openbare ambten te aanvaarden die deelname aan de uitoefening van de burgerlijke macht met zich meebrengen´´.

Concreet betekent deze maatregel voor de betrokkene onder andere dat hij niet langer kan voorgaan in de parochiale vieringen en dat hem gevraagd is om zich te onthouden van het publiek stellen van alle daden die verbonden zijn met zijn priesterlijk ambt.

Het gaat niet om een canonieke sanctie maar om een tijdelijke maatregel die van kracht blijft zolang priester Staf Nimmegeers een politiek mandaat opneemt. Nadien kan hem een nieuwe pastorale opdracht toevertrouwd worden, aldus de persdienst van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken