Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Relatie Vaticaan en Russisch-orthodoxe kerk lijkt verder te verslechteren

Relatie Vaticaan en Russisch-orthodoxe kerk lijkt verder te verslechteren
VATICAAN (KerkNet/CWN) - Twee Russisch-orthodoxe theologen, die van de week in Rome zouden deelnemen aan de dialoog over het primaatschap van de paus, hebben zich uit die conferentie terugtrokken. Hun beslissing wijst op de verder verslechterende relaties tussen het Vaticaan en de Russisch-orthodoxe Kerk.
Aanleiding is nu de oprichting van twee katholieke bisdommen in Kazakstan. Eerder raakte de dialoog ook al in het slop toen het Vaticaan in februari 2002 besloot tot de oprichting van vier katholieke bisdommen in Rusland.

Het Russisch-orthodoxe patriarchaat verklaarde eerder van de week al dat de paus ook in Kazan - waar hij een kostbare Russische icoon zou teruggeven - niet welkom is als er geen einde komt aan de pogingen van het Vaticaan om mensen in de voormalige Sovjet-Unie tot het katholicisme te bekeren.

Primaatschap

Aan de bijeenkomst in Rome nemen 20 orthodoxe en katholieke theologen deel. Kardinaal Kasper leidt persoonlijk de ontmoeting. Het is wellicht de eerste keer dat orthodoxe en katholieke theologen over het primaatschap van de paus in gesprek gaan.

De bijeenkomst van 21 tot 24 mei, op initiatief van de Pauselijk Raad voor de Christelijke Eenheid, die een hoogdag moest worden van de oecumene, dreigt nu een afknapper te worden. Al nemen nog voldoende vertegenwoordigers van de andere orthodoxe Kerken aan het gesprek deel.

Impuls

Kardinaal Kasper verwacht niet dat na de bijeenkomst concrete voorstellen volgen. De gedachtenwisseling wil allereerst een impuls geven aan de oecumenische dialoog, nadat de paus eerder aangaf dat er over de manier waarop het pausschap in de toekomst concreet wordt ingevuld, kan gediscussieerd worden.

Aan katholieke zijde nemen onder meer de Duitse theoloog Hermann Joseph Pottmeyer, de Franse geleerde Roland Minnerath en pater Dimitri Salachas, lid van de gemengde commissie voor de orthodox-katholieke dialoog, deel. De orthodoxe delegatie omvat de patriarchen van Griekenland, Servië en Bulgarije, de Griekse theoloog Vlassios Phidas, de Servische metropoliet Atanasie en de Bulgaarse metropoliet Dometian.
 
 

 

Rorate Zoeken