Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Pauselijke boodschap aan Nederlandse Kerk: Evangeliseer!

Pauselijke boodschap aan Nederlandse Kerk: Evangeliseer!
UTRECHT (RKnieuws.net) - Paus Johannes Paulus II heeft in een brief aan de Nederlandse bisschoppen de Kerk gelukgewenst met de viering van het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853. In zijn boodschap, die door de pauselijke afgezant kardinaal Schotte werd voorgelezen, riep de paus de Nederlandse gelovigen op tot evangelisatiewerk en het geven van getuigenis door hun opstelling in de maatschappij.
In zijn schrijven wees de paus op de rijke geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland. De reden dat het aanzien van die Kerk zo snel is veranderd ligt volgens hem in het "intense 'bij de tijd brengen'" van het Tweede Vaticaans Concilie en "de secularisatie die als een golf over West-Europa is losgebarsten."
Volgens de paus is de "huidige Nederlandse maatschappij zwaar getekend door dit verschijnsel [de secularisatie-red], zodanig dat het evangelisch referentiekader schijnt te verdwijnen uit zekere keuzes en orientaties van individuen en van het openbare leven, in het bijzonder op het terrein van de ethiek."

Aansluiten bij Christus

De paus roept de gelovigen in zijn brief op tot "vertrouwen en eenheid." Het is belangrijk dat mensen zich "niet tevreden stellen met persoonlijke overtuigingen en eenidnividuele inzet, alsof ieder een geloof op maat zou kunnen kiezen, maar dat zij zich werkelijk bij Christus aansluiten, die gekomen is 'om de verstrooide kinderen van God samen te brengen.'"
Hij wenst daarbij dat priesters en gelovigen voor hun dienstwerk "steun zoeken bij degen die Christus hen als herders van de kudde heeft gegeven, hun bisschoppen."

Verheugend vindt de paus het dat "gedoopten steeds dieper putten uit de bronnen van hun geloof." Bronnen die de paus aanbeveelt zijn de Eucharistie en het Sacrament van Verzoening.

Actief evangeliseren

In het bijzonder nodigt de paus alle gelovigen uit om de roepingenpastoraal te ondersteunen, om zich actief in te zetten in het evangelisatiewerk en om het "Evangelie van het Leven te verkondigen door aanwezig te zijn in alle sectoren van het sociale leven."

De paus gaf ook nog een compliment over "de broederlijke en vertrouwvolle betrekking met leden van andere christelijke gezindten." Daarbij moet echter niet vergeten worden "dat de oecumene een weg is die de waarheid vereist en trouw aan wat de Heer zelf vraagt." (AtK)
 
 

 

Rorate Zoeken