Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Mgr. Paul Schreurs over omgaan met vluchtelingen

Mgr. Paul Schreurs over omgaan met vluchtelingen
HASSELT (RKnieuws.net) - In KERK EN LEVEN geeft Mgr. Paul Schreurs, bisschop van Hasselt, een reeks tips over het omgaan met vluchtelingen. De bisschop haalt onder meer het voorbeeld aan van Limburgse gezinnen die wekelijks vluchtelingen uitnodigen om bij hen te komen eten. Hij wijst er ook op dat verscheidene priesters vluchtelingen opvangen in hun pastorij en dat ook in het seminarie in Hasselt een vluchtelingengezin woont.
Mgr. Schreurs: "Leren mensen vluchtelingen kennen, dan groeit vriendschap en wenst men dat hun gezinnen altijd zouden blijven. De moeilijkheid is dat het artikel met betrekking tot de verblijfsvergunning door uitzonderlijjke omstandigheden nooit meer wordt toegepast. Ook niet voor volmaakt ingeburgerde vluchtelingen. Iedere advocaat roept immers dat artikel in, zodat het zijn kracht verloor´´.

De Hasseltse bisschop heeft kritiek op het vluchtelingenbeleid van de overheid. "Politici vragen me soms of de toestand van de vluchtelingen werkelijk zo nijpend is als sommigen beweren. Dan antwoord ik dat we deze mensen in nood heus wel dagelijks ontmoeten. Het probleem komt zo weinig waarachtig ter sprake in de publiek opninie. Niemand die precies weet hoeveel illegalen onder ons leven. Uitgeprocedeerde vluchtelingen hebben slechts recht op gezondheidszorg. Gelukkig mogen hun kinderen nog naar school gaan. En wie voor 1998 aankwam, wacht al jaren op een uitspraak. In een vluchtelingencentrum leven mensen al jaren met velen in hetzelfde kamertje. Hun dossier wordt niet meer eens bekenen. Het is ronduit tragisch. Neen, het is een schande´´.

´´We horen te beseffen dat de vluchtelingen onder ons slechts een minderheid vormen van de ontelbare vluchtelingen wereldwijd. We mogen ook niet vergeten dat in de negentiende eeuw wel zes miljoen Europeanen naar de Verenigde Staten, Canada en Australië uitweken´´. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken