Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Duitse bisschoppen helpen parochies hun kerken open te stellen

Duitse bisschoppen helpen parochies hun kerken open te stellen
BRUSSEL (KerkNet) - In een gezamenlijk brief pleiten de Duitse bisschoppen ervoor kerken zoveel mogelijk open te stellen. In de brief "Voor een missionaire Kerk: Open kerken - brandende kaarsen - wijzende woorden" zeggen de bisschoppen dat kerken nu vaak dicht blijven wegens vandalisme of diefstal. Ze geven parochies concrete tips hoe ze hun kerken toegankelijker kunnen maken.
"Open kerken behoren tot de eerbiedwaardige traditie van de katholieke gemeenschap", schrijven de Duitse bisschoppen in hun begeleidende brief. "Als plaatsen van een bijzondere nabijheid van God, moeten ze voor alle mensen zoveel mogelijk toegankelijk zijn; voor gelovigen, noodlijdenden, nieuwsgierigen en kunst- en geschiedenisliefhebbers. Open kerken hebben immers symboolkracht: ze zijn teken van Gods uitnodiging aan alle mensen. Vandaag staan bezoekers almaar vaker voor een gesloten kerkportaal. Slechte ervaringen met vandalisme en diefstal dwingen parochies hun Godshuizen nog slechts op gezette tijdstippen en onder toezicht open te stellen."

Met hun jongste verklaring proberen de Duitse bisschoppen de parochies ertoe aan te zetten de kerkgebouwen voor zoveel mogelijk mensen zo toegankelijk mogelijk te maken.

De brief is allereerst gericht aan de pastoors en hun assistenten en aan al wie verantwoordelijkheid draagt op het vlak van het onderhoud en instandhouding van de kerken en van de kerkmuziek. Een belangrijke bijdrage van de parochies in de missionaire opdracht van de Kerk bestaat er volgens de kerkleiders in "de gebedshuizen als uitnodigende kerken tastbaar en ervaarbaar te maken. Kerken kunnen een helpen mensen in contact te brengen met de boodschap van het evangelie."

Praktische voorbeelden

Om te laten zien dat dat vaak met heel bescheiden middelen kan gebeuren, biedt de tekst een aantal praktische voorbeelden. Dat gaat van gidsbeurten in kerken, de organisatie van dagelijkse gebedsmomenten of korte bezinningen over aangepaste kerkmuziek tot het aanbod van een aangepast toerismepastoraal. Bedoeling is kerkgebouwen in te zetten als hulp in missiepastoraal en de kerken als "oord van gebed, van het doorbreken van het leven van elke dag en van mogelijkheid tot persoonlijke bezinning" ervaarbaar te maken.

De verklaring van de Duitse bisschoppen knoopt aan bij de in het Jubeljaar 2000 gepubliceerde tekst "Tijd om te zaaien. Een missionaire kerk zijn." Bij de tekst hoort een flyer die aan alle parochieverantwoordelijken wordt bezorgd. Nu al heeft een aantal bisdommen projecten in verband met het openstellen van kerken ontwikkeld en bieden ze bijscholing aan voor groepen en individuen, die zich daarvoor willen inzetten. Binnenkort wordt bovendien een website operationeel waarop flink wat bemoedigende praktijkvoorbeelden worden voorgesteld.

De integrale tekst "Missioanrisch Kirche sein. Offene Kirchen - Brennende Kerzen - Deutende Worte" is te vinden op www.dbk.de.
 
 

 

Rorate Zoeken