Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Vlaamse vredesorganisaties vragen embargo wapenuitvoer naar Indonesië

Vlaamse vredesorganisaties vragen embargo wapenuitvoer naar Indonesië
BRUSSEL (RKnieuws.net) - Als gevolg van de verslechterde conflictsituatie in Indonesië vraagt het Forum voor vredesactie en vrede een onmiddellijk embargo voor de verdere uitvoer van Belgische wapens naar Indonesië. De vraag tot embargo werd vandaag 17 juni internationaal gelanceerd door TAPOL (Indonesia Human Rights Campaign), een NGO die de mensenrechten in
Indonesië op de voet volgt.

Het Forum voor Vredesactie met zetel in Berchem wijst er op dat de situatie in Indonesië de laatste maanden alarmerend is op het vlak van militaire brutaliteiten. In dit verband wordt onder andere verwezen naar het militair offensief in de provincie Atjeh, naar militaire campagnes in het Centrale Hoogland van Papoea en naar massamoorden in Oost-Timor.

De conflicten in Indonesië worden volgens het Forum voor
Vredesactie gedeeltelijk uitgevochten met Belgische wapens. In 2001 werd 1 vergunning verleend voor de export van lichte wapens voor een waarde van 6.250.000 euro. In 2000 werd eveneens een vergunning verleend aan de Indonesische overheid voor zware wapens ter waarde van 46.927.260 Belgische frank. De cijfers voor 2002 zijn nog niet gekend.

Omdat Indonesië zich schuldig maakt aan buitengerechtelijke executies, massaslachtingen en mensenrechtenschendingen is het volgens het Forum voor Vredesactie ontoelaatbaar met het Indonesische leger samen te werken, laat staan het van wapens te voorzien. "De politiek van het Westen om de militaire
banden met Indonesië te versterken omwille van de oorlog tegen het terrorisme is misplaatst en gevaarlijk´´, zo stelt het Forum voor Vredesactie. In plaats van wapens uit te voeren moet België diplomatieke druk uitoefenen op Indonesië om de militaire operaties in Atjeh en Papoea te stoppen en het conflicht op een geweldloze manier op te lossen, zo menen de Vlaamse vredesorganisaties. (tb)

 
 

 

Rorate Zoeken