Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Ontvoerde seminaristen nog altijd niet terecht

Ontvoerde seminaristen nog altijd niet terecht
BRUSSEL (KerkNet/AllAfrica) - Er is nog steeds geen nieuws over de 30 tot 40 seminaristen die vorige maand in handen vielen van rebellen van het ´Leger van de Heer´. Dat maakte kardinaal Emmanuel Wamala van Kampala bekend. Enkele seminaristen die wisten te ontsnappen, vertelden dat een aantal van hen zijn omgebracht.
De kardinaal lanceerde nogmaals een oproep voor hun vrijlating en riep de regering op de veiligheid van de burgers en de verdeling van de humanitaire hulp te verzekeren.

Tegelijk loofde hij de inzet van de groep van de religieuze leiders van Acholi, die trachten te bemiddelen tussen de vechtende partijen. "Maar door de verslechtering van de situatie lijkt elke dialoog uitgesloten."

De bisschop wees er ook op dat de kinderen de eerste slachtoffers zijn van deze oorlog. Hij noemde de rekrutering van kindsoldaten een aanslag tegen God.
 
 

 

Rorate Zoeken