Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Kerkasiel.anders eist binnen 48 uur oplossing voor hongerstakende asielzoekers

Kerkasiel.anders eist binnen 48 uur oplossing voor hongerstakende asielzoekers
BRUSSEL (RKnieuws, Kerknet) - Kerkasiel.anders, het oecumenische netwerk van lokale initiatieven met vluchtelingen en nieuwe migranten, sluit zich aan bij de oproep van de niet-gouvernementele organisaties om de hulpvraag van de hongerstakers in de Brusselse Miniemenkerk ernstig te nemen. "Hoewel wij een
hongerstaking geen opportuun middel vinden om de overheid tot een andere beslissing aan te zetten m.b.t. hun verblijfsrecht, maken de betrokken actievoerders ons duidelijk dat in een aantal situaties de overheid beslissingen neemt, die niet bijdragen tot een grotere menswaardigheid. Mensen die niet kunnen teruggebracht worden naar hun land van herkomst - om welke reden ook - bevinden zich in een precaire en soms onhoudbare situatie. Het is aan ons - overheid en niet-gouvernementele organisaties - om daarvoor, samen met de betrokkenen, creatieve oplossingen te vinden en mensen niet aan hun lot over te laten."

Kerkasiel.anders vraagt daarom dat er binnen de 48 uur een concrete oplossing wordt gezocht om te voorkomen dat mensen het leven moeten laten. Het afleveren van een tijdelijke verblijfsvergunning behoort tot de mogelijkheden. Mocht zulks onmogelijk zijn, dan pleit Kerkasiel.anders ervoor dat de regering een officiële bemiddelaar aanstelt om de situatie te helpen deblokkeren. Ondertussen roept de organisatie op om met alle mogelijke middelen de bevoegde instanties, de minister van Binnenlandse Zaken, de Eerste Minister en de betrokkenen aan te zetten tot het uitwerken van een oplossing met een perspectief.

Kerkasiel.anders is een gemeenschappelijk initiatief van
Kerkwerk Multicultureel Samenleven (KMS) en de Werkgroep Migranten van de Verenigde Protestantse Kerken in België. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken