Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Caritas en uitbreiding van de EU

Caritas en uitbreiding van de EU
Brussel (KerkNet/SIR) - Afgevaardigden van de Caritasafdelingen van 44 Europese landen zijn op 19 juni in het hoofdkwartier van Caritas Brussel een bijeengekomen rond het thema “De uitbreiding van de Europese Unie: naar een eerlijk Europa”.
Ze stelden na afloop een document voor over de visie van Caritas Europa over de Europese uitbreiding. “Europa kan zich niet neerleggen bij de toenemende ongelijkheid tussen de rijke, de minder rijke en de erg arme landen”, aldus Denis Vienot, de voorzitter van Caritas Europa.

Volgens hem is het document vooral een aansporing om na te denken over de gevolgen van de uitbreiding voor diegenen waarvoor de positieve gevolgen ervan niet zo evident zijn. Een eerlijke uitbreiding veronderstelt volgens hem dat er ook een beleid gevoerd wordt voor kwetsbare sociale groepen als de migranten, de werklozen, de zieken en de ouderen.

Caritas Europa roept ook op tot een grotere betrokkenheid van groepen uit de samenleving en ngo’s bij het proces van de uitbreiding, in het bijzonder in de nieuwe lidstaten, ook bij het besluitvormingsproces.
Een van de aandachtspunten in het rapport is de vrije circulatie van personen. Zo’n 850.000 migranten van Centraal- en Oost-Europa zijn nu wettelijk inwoners van landen van de EU. Daarnaast zouden er nog eens 600.000 niet-erkende vluchtelingen zijn.

De recente eurobarometer toont aan dat 66% van de Europese burgers gewonnen zijn voor EU-uitbreiding, terwijl 22 % hiertegen gekant is. Het percentage tegenstanders is het hoogst in landen als Oostenrijk, Zweden, Frankrijk en Duitsland, waar men vooral bang is voor een grote immigratie.

Caritas Europa meent dat de EU alvast aan alle burgers de toegang moet verzekeren tot onderwijs en gezondheidszorg, dat men opleidingen moet geven voor integratie en een serieus investeringsbeleid moet voeren om nieuwe jobmogelijkheden te scheppen.

De werkloosheid was met zo’n 7,4 % het hoogst in landen als Spanje, Griekenland en Italië. Maar de werkloosheid was nog veel groter in Oost-Europese landen. Zo bedroeg die in Bulgarije 19,9 %, In Slovenië 19,4 % en in Polen 18,4 %. Caritas schat dat Europa voor zijn groei tot 2010 jaarlijks 550.000 nieuwe arbeiders nodig heeft.
Caritas Europa vraagt in zijn rapport ook aandacht voor ngo’s, verenigingen en vrijwilligersorganisaties die gekwalificeerde sociale hulpverlening bieden tegen een lage kostprijs, vooral na de privatiseringen en de besparingen in de budgetten voor sociale zaken en gezondheidszorg. “Zij versterken de banden tussen diegenen die uitsluiting en armoede bestrijden. Ze vormen ook een essentiële brug tussen de samenleving en de instellingen.” Caritas vindt dat ze ook van de EU de nodige erkenning moeten krijgen en gemakkelijker toegang moeten hebben tot de nationale en Europese fondsen.

Zo moet men er volgens Caritas Europa voor zorgen dat ook aan de meest kwetsbaren de dienstverlening gegarandeerd blijft.
 
 

 

Rorate Zoeken