Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Paus looft afschaffing doodstraf in Chili

Paus looft afschaffing doodstraf in Chili
VATICAAN ‘(KerkNet/CNS) - Volgens CNS en AICA heeft paus Johannes Paulus II de Chileense regering gelukwenst voor de definitieve afschaffing van de doodstraf. Vooral tijdens de periode van de rechtse dictatuur werd de doodstraf vaak toegepast. Vele andere Chilenen zijn toen door paramilitaire organisaties ontvoerd en van de meeste daarvan is er tot op de dag van vandaag vrijwel geen enkel spoor.
Paus Johannes Paulus II sprak de hoop uit dat de maatregelen zouden aansporen tot meer respect voor de mensenrechten en een onderdeel zouden zijn van nog meer volgehouden inspanningen om het leven van begin tot einde te beschermen.
”Door getuigenis af te leggen van de liefde voor de naaste, voor het gezin in zijn meest oorspronkelijke betekenis en voor het leven kunnen jullie een nieuwe generatie vormen op basis van ethische principes die de morele grootheid van jullie volk weerspiegelen”.
 
 

 

Rorate Zoeken