Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

China vervolgt ook de officiële, erkende patriottische kerk

China vervolgt ook de officiële, erkende patriottische kerk
BRUSSEL (RKnieuws.net, KerkNet) - Ook de officiële, door de overheid erkende patriottische Kerk wordt in China vervolgd. Dat zegt bisschop Joseph Zen Ze-Kiun van Hong Kong in een gesprek dat gepubliceerd werd in het parochieblad van het Duitse bisdom Keulen.

“De communistische partij heeft de mensen in de Volksrepubliek China vast in haar greep. Ze bepaalt op dictatoriale wijze het publieke leven. Zo kan de partij niet aanvaarden dat het Vaticaan bijvoorbeeld zou bepalen wie bisschop wordt.”

Volgens de uitgever van “China Heute”, professor Roman Malek, leven er in China twaalf miljoen katholieken verspreid over 138 bisdommen. De door de overheid erkende patriottische katholieke Kerk telt 72 bisschoppen, 1.650 priesters, 3.300 vrouwelijke religieuzen, 24 priesterseminaries en 1.670 seminaristen.

In 1957 verbrak China alle diplomatieke contacten met Rome, dat vooral de voorbije jaren opnieuw toenadering zocht en die contacten probeerde te herstellen. Volgens Mgr. Joseph Zen Ze-Kiun is er daarvan voorlopig evenwel weinig terecht gekomen en is de voorbije jaren ten gronde nauwelijks iets veranderd. Zo werden er nog tijdens de Goede Week in de provincie Fruzhou een priester en 18 seminaristen gearresteerd. “De vervolging van de ondergrondse Kerk is voor ons normaal geworden. Maar erger nog is dat ook de officiële, erkende patriottische Kerk niet veel beter af lijkt. Terwijl het Vaticaan grote belangstelling toont om de contacten met Peking te verbeteren om de meer dan drie miljoen katholieken van de ondergrondse katholieke Kerk te helpen, toont de Chinese regering hiervoor überhaupt geen interesse.”

Anderzijds tracht het Vaticaan beetje bij beetje de kloof met de erkende patriottische katholieke Kerk te dichten. Vele ‘officiële’ bisschoppen worden inmiddels ook door het Vaticaan erkend. Volgens bisschop Joseph Zen Ze-Kiun wordt er ook steeds meer druk uitgeoefend op de katholieke Kerk in Hong Kong, terwijl die zich voor de rechten van alle mensen inzet. Voor velen is ze ook het nieuwe geweten van Hong Kong. “De kerk heeft immers de plicht niet alleen zichzelf, maar ook de mensenrechten te beschermen.”

Van de maand wordt in Hong Kong het omstreden artikel 23 gestemd. Dat dreigt de vrijheid van individuen en organisaties aan banden te leggen, terwijl het ‘staatsgevaarlijke handelingen’ strafbaar stelt. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken