Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Vlaams minister herschikt organisatie van erediensten

Vlaams minister herschikt organisatie van erediensten
BRUSSEL (RKnieuws.net) - Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Paul Van Grembergen heeft een decreet klaar dat de werking van de erediensten wil moderniseren. De minister past de wetgeving aan- die nog dateert van de Napoleontische tijd - en wil vooral alle zes erkende religies op een gelijke manier behandelen. Dat schrijft HET NIEUWSBLAD maandag.
Het nieuwe decreet bepaalt dat er voor alle erediensten een identiek openbaar bestuur komt dat belast wordt met het beheer van de eigendommen zoals een kerk- of moskeegebouw. Van Grembergen schrapt ook de bepaling dat elke burgemeester automatisch lid wordt van de kerkfabriek (kerkbestuur). Bovendien komt er een leeftijdsgrens: elk lid van de kerkfabriek dat de 75 bereikt, wordt automatisch ontslagnemend.

Door de jongste staatshervorming is Vlaanderen bevoegd voor de erediensten. Het uitbetalen van de weddes van de bedienaren van de eredienst blijft evenwel een federale materie.

Belangrijkste opzet van het decreet dat Van Grembergen volgende week aan de Vlaamse regering voorlegt is de gelijkschakeling van alle zes in Vlaanderen erkende religies. Behalve de rooms-katholieke kerk gaat het om de protestantse, anglicaanse, joodse, orthodoxe en islamitische erediensten. Maar de Napoleontische wetten dateren lang voor de erkenning van andere godsdiensten dan de katolieke.

Elk kerkfabriek staat in voor het onderhoud van het kerkgebouw en dient daarvoor een begroting bij het gemeentebestuur in te dienen. Eventuele tekorten worden door de gemeente bijgepast.

Het decreet schrapt de bepaling dat de burgemeester automatisch lid is van een kerkfabriek. Ook komt er voor elke religie één kerkbestuur als aanspreekpunt voor de lokale overheid. "Dan moet een gemeente niet met zeven of acht kerkfabrieken relaties onderhouden", zegt minister Van Grembergen. In principe komt er één kerkbestuur per gemeente, dat alle kerkfabrieken overkoepelt, al kunnen het er in grote steden nog altijd meer zijn.

Ten slott wil Van Grembergen ook de samenstelling van de bestuursorganen zoveel mogelijk gelijkschakelen. Voor de katholieke eredienst zullen gelovigen zich kandidaat kunnen stellen voor de kerkfabriek, al mogen pastoor of bisschop nog altijd kiezen wie er lid van wordt. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken