Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Aardbeving Peru: Bisdom Gent schenkt 1 miljoen BEF

Aardbeving Peru: Bisdom Gent schenkt 1 miljoen BEF
GENT (KerkNet) - Geert De Kerpel - Naar aanleiding van de hevige aardbeving die Peru vorig weekend zwaar trof, maakt het bisdom Gent één miljoen BEF vrij uit haar noodfonds voor het mee helpen lenigen van de ergste noden.
Het bisdom gaat daarmee in op de oproep tot hulp die werd gelanceerd door verschillende organisaties.

Met deze gift uit het noodfonds van het bisdom Gent wil de bisschop van Gent namens de gelovigen van zijn bisdom zijn solidariteit uitdrukken met de slachtoffers van deze catastrofe. Anderzijds is het een oproep tot diezelfde gelovigen om verder de ogen niet te sluiten voor de talrijke slachtoffers van grote rampen en noden overal ter wereld.

Het noodfonds van het bisdom Gent is opgericht met als uitdrukkelijk doel om bij plotse rampen of noodsituaties namens de christelijke geloofsgemeenschap van het bisdom Gent een bedrag over te maken aan de slachtoffers.

Het fonds wordt gespijsd door een jaarlijkse omhaling in februari in alle zondagsvieringen in het bisdom Gent. Dit jaar had deze omhaling plaats op 10 en 11 februari. Daarnaast wordt het fonds ook gefinancierd dankzij giften van individuen en congregaties. In totaal werd sinds 1 januari 2001 3.953.098 fr. ingezameld: 3.526.798 fr. via de algemene collecte, 81.300 fr. aan giften van particulieren en 345.000 fr. vanwege kloostercongregaties.

Dit jaar werd reeds 1 miljoen fr. vrijgemaakt voor de slachtoffers van de aardbeving die EI Salvador trof in januari en nog eens een miljoen werd geschonken aan de getroffenen van de zware aardschok in India in februari.

Het noodfonds van het bisdom Gent kan gesteund worden door storting op de nummers 390-0963748-11 of 000-0948450-81 van Bisdom Gent, Bisdomplein 1, 9000 Gent met vermelding “Noodfonds bisdom Gent”.
 
 

 

Rorate Zoeken