Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Nieuw catechetisch tijdschrift

Nieuw catechetisch tijdschrift
BRUSSEL (KerkNet/Abko) – Nederland heeft sinds kort een nieuw tijdschrift voor catechese: Narthex. De naam verwijst naar de naam van de voorhal in vroeg-christelijke kerken. Het tijdschrift is een protestants-katholieke publicatie van de Katholieke Bond van Besturen voor Voortgezet Onderwijs en de Unie voor Christelijk Onderwijs. Het wordt uitgegeven door Damon.
“Narthex is de poort tussen de plaats waar de christelijke gemeenschap zich verzamelt en de wereld. De narthex is het overgangsgebied waar twee werelden in elkaar overgaan en met elkaar communiceren. Kerkgebouwen kregen een dergelijk portaal om uit te drukken dat de grens en de ruimte buiten de kerk een even legitieme en zinvolle uitdrukking van de religiositeit van de gemeenschap kunnen zijn als de kerk zelf. Dit correspondeert met de rol van de leraar godsdienst / levensbeschouwing die zich ook op een grens bevindt: tussen de leefwereld van de leerling en wat hij aan religieuze vormen heeft over te dragen”.
In eerste instantie richt Narthex zich naar leerkrachten godsdienst, maar ook naar al diegenen die zich op één of andere manier bezighouden met religieuze opvoeding. Daarbij wordt vooral gezocht naar aanknopingspunten in de leefwereld van de jongeren zelf: “Bijvoorbeeld via film, popmuziek, literatuur en spirituele bewegingen. Het tijdschrift wil de religieuze dimensie van deze communicatievormen voor leraren ontsluiten en hen leren deze communicatievormen kritisch te hanteren”.
Narthex besteedt in pedagogische, psychologische, didactische en theologische bijdragen aandacht aan “jongeren en hun zoektocht naar identiteit”. Thema’s die daarbij aan bod kunnen komen zijn onder meer de religieuze identiteit van jongeren, de identiteitsvormende opdracht van de school, de religieuze tradities, het schoolvak godsdienst/levensbeschouwing of de rol van de docent godsdienst/levensbeschouwing”.
Centrale thema in het pas verschenen eerste nummer van Narthex is ‘ontmoetingsruimte’.

Narthex verschijnt zes keer per jaar en een jaarabonnement kost 60,- gulden. Voor meer informatie, consulteer website: www.abko.nl/

Bron: Kerknet Vlaanderen
 
 

 

Rorate Zoeken