Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Overval overschaduwt kapittel Kruisheren

Overval overschaduwt kapittel Kruisheren
BRUSSEL (KerkNet) - Het algemeen kapittel van de Kruisheren in Brazilië werd zondag door een pijnlijke gebeurtenis overschaduwd: die avond vond er een gewapende overval plaats op het retraitecentrum waar de internationale kruisherengemeenschap momenteel bijeen is.

Op 28 juli werd het algemeen kapittel van de Kruisheren, de Reguliere Kanunniken van de Orde van het H. Kruis, door de algemene overste Rein Vaanhold, O.S.C., geopend. De Kruisheren overleggen twee weken lang in het 'Recanto Santo Agostinho' van Mario Campos (Brazilië). Maar volgens Pierre-Paul Walraet, Generaal Assistent van de kruisheren, werd het zesjaarlijks generaal kapittel zondag door een pijnlijke gebeurtenis overschaduwd: die avond vond er een gewapende overval plaats op het retraitecentrum waar de internationale kruisherengemeenschap momenteel bijeen is.

Overval

Volgens de Kruisheren werd het retraitecentrum in Mario Campos zondagavond door gewapende dieven overvallen. Die drongen het Augustijns centrum binnen en brachten er alle afgevaardigden en stafmedewerkers onder bedreiging van wapens samen, daarna gingen ze in de kamers op zoek naar kostbare voorwerpen. Enerzijds was er tevredenheid over het feit dat er geen doden en gekwetsten vielen, maar tijdens het overleg van maandagmorgen werd al meteen duidelijk hoe groot de emotionele pijn was. De ervaring riep bij vele deelnemers uit Europa, Indonesië, Congo, de Verenigde Staten of Brazilië eveneens herinneringen op aan gewelddadige en pijnlijke gebeurtenissen die ze eerder zelf al hadden meegemaakt. Voor de kruisheren verzameld in Mario Campos was het een aanleiding om hun solidariteit uit te spreken met de Braziliaanse confraters en de bevolking van Brazilië, terwijl de aartsbisschop van Belo Horizonte, kardinaal Serafim Araújo, beloofde om het kapittel dinsdagavond te vervoegen en zo zijn solidariteit met de kruisherengemeenschap uit te drukken.

Generaal kapittel

Tijdens de eerste week van dit algemeen kapittel is er vooral tijd vrijgemaakt voor de bespreking van twee basisdocumenten, die speciaal voor deze bijeenkomst werden voorbereid. Het eerste is een rapport over de algemene toestand van de orde. Het tweede was het Instrumentum Laboris, waarin de identiteit van de 800 jaar oude orde in de wereld van vandaag centraal staat. Uit die besprekingen resulteerden twee fundamentele basisoriëntaties van de orde die nu, tijdens de slotweek, verder worden uitgediept.

Het algemeen kapittel van de Kruisheren bevestigde allereerst dat het belangrijkste doel van het leven van de Kruisheren ligt in het feit dat men enkel voor God leeft. "Dat wil niet zeggen dat we onszelf isoleren van de wereld en de anderen, maar veeleer dat we dit streven op de voorgrond plaatsen in ons leven als gewijde religieuze mannen". Het tweede fundament is dat men het leven beleeft en deelt met de plaatselijke gemeenschap en dit ziet als een uitdrukking dan de 'communio in Deum'. Dat is niet enkel een kwestie van samenleven, maar een eenheid van hart en geest die gericht is op God.

De twee fundamenten moeten deze week nog verder geconcretiseerd worden in een aantal richtlijnen. Die moeten zorgen voor een aanpassing en oriëntatie voor dit decennium, in afwachting van het jaar 2010 - wanneer de orde de 800e verjaardag van haar oprichting herdenkt.
De Kruisheren werden in 1210 te Hoei gesticht door de zalige Theodorus van Celles. De Reguliere Kanunniken van de Orde van het H. Kruis volgt de regel van de Heilige Augustinus en legt zich in het bijzonder toe op het onderwijs, de parochiële zielzorg, dienstbetoon, predikatie en missie.
 
 

 

Rorate Zoeken