Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

St. Egidius gemeenschap opent nieuw centrum in Luik

St. Egidius gemeenschap opent nieuw centrum in Luik
BRUSSEL (KerkNet/CathoBel/RKnieuws.net) - De St.-Egidiusgemeenschap opent een nieuw centrum in Luik. De nieuwe Luikse afdeling van St.-Egidius groepeert een zestigtal mensen, die ook actief zullen deelnemen aan de interreligieuze ontmoeting, die volgende week vlakbij in Aken plaats vindt. St.-Egidius is in Luik al actief sinds het begin van de jaren negentig van vorige eeuw, maar het oorspronkelijke gebouw aan de Outre Meuse was door de voortdurende stijging van het aantal leden te klein geworden.
Bijkomend voordeel van de nieuwe vestiging is dat deze centraler is gelegen. In de nieuwe locatie is er elke maandag en dinsdag om 20u. een gebedsbijeenkomst waarop alle belangstellenden welkom zijn.
De Luikse St.-Egidiusgemeenschap heeft ook een jongerenwerking opgezet in het St-Léonardkwartier. Daar komt elke zaterdagmorgen een dertigtal jongeren - Belgen en Afrikanen, moslims en christenen - opdagen. Ze krijgen er hulp bij het maken van hun schooltaken en leren ze - ongeacht hun godsdienst, ras of cultuur - samen opgroeien. Zo wordt concreet vorm gegeven aan de interreligieuze en interculturele dialoog in het dagelijkse leven.

Geschiedenis

De St.-Egidiusgemeenschap werd in 1968 door Andrea Riccardi opgericht in Rome. Inmiddels telt de internationale beweging 40.000 leden, actief in 60 verschillende landen, vooral in de stedelijke gebieden. Bij de leden is er een sterke band tussen spiritualiteit en engagement, een plaatselijke verworteling, maar ook aandacht voor wereldwijde activiteiten. In ons land is de beweging sinds 1984 in Antwerpen actief. Van daaruit deinde ze uit over de rest van het
land. In Wallonië zijn er gemeenschappen in Brussel, Luik en Louvain-la-Neuve. (AtK)
 
 

 

Rorate Zoeken