Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Franse bisdommen spelen in op stijgende interesse voor catechese

Franse bisdommen spelen in op stijgende interesse voor catechese
BRUSSEL (KerkNet/CEF/LaCroix) - Slechts enkele dagen voor het begin van het nieuwe schoooljaar lanceren zes bisdommen van de Île-de-France een actie om de catechese te promoten. Onder de slogan 'Pause caté' worden folders en affiches verspreid en grote borden opgesteld aan de kerken van Créteil, Evry, Parijs, Pontoise, Nanterre en Saint-Denis.
De slogan 'Pause caté' is afgeleid van het Franse ´Pause café´, koffiepauze. Op de affiche staat het gezicht van een lachend meisje met op de achtergrond een grote wereldkaart.

Volgens de initiatiefnemers richt het initiatief zich vooral tot gezinnen met een katholieke traditie, die geen vaste band meer hebben met een parochie. Zo hoopt men hen de noodzaak duidelijk te maken van de catechese in een wereld vol verandering. Tegelijk wil men de catechese in de parochies beter bekendmaken.

Vele ouders weten niet dat kinderen, ook al zijn ze niet gedoopt, catechese kunnen volgen en dat de uren waarop die plaatsheeft vaak al zijn aangepast aan het professionele leven. Zo wordt die catechese niet alleen op woensdagmiddag, maar vaak ook op gewonde avonden in de week georganiseerd.

Een op drie volgt catechese

De zes bisdommen voerden ook vorig jaar al een affichecampagne. Die had toen erg bemoedigende resultaten. Voor het eerst sinds tien jaar noteerden de bisdommen opnieuw een stijging van het aantal inschrijvingen voor de catechese. De catechese won ook aan zichtbaarheid en werd opnieuw sterker gewaardeerd.

Volgens het bisdom Parijs volgden er daar dit jaar 17.000 kinderen tussen 8 en 12 jaar catechese. Die wordt op 80 verschillende plaatsen gegeven, meestal op woensdagmiddag. In heel Frankrijk volgt een op drie kinderen tussen 8 en 12 catechese.

De slogan 'pause caté' wil vooral een aansporing zijn om de smaak en de spirituele wortels van het leven te herontdekken. Het wil de ouders meteen ook een beetje stimuleren om ook zelf tijd vrij te maken voor de geloofsopvoeding. In de begeleidende folder staat dat de catechese niet erop gericht is om kinderen te verplichten om in God te geloven, maar wel om hen Christus te doen kennen en hen aan te sporen zijn voorbeeld te volgen.
 
 

 

Rorate Zoeken