Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Tentoonstelling in Roermondse kathedraal geprolongeerd

Tentoonstelling in Roermondse kathedraal geprolongeerd
ROERMOND (RKnieuws.net) - De tentoonstelling 'Bijbelse verbeelding' in de Sint Christoffelkathedraal in Roermond wordt geprolongeerd tot en met zaterdag 1 november. Aanvankelijk zou de expositie tot half september te zien zijn. Sinds de opening op 1 augustus hebben meer dan 5.000 belangstellenden de tentoonstelling bezocht. Mede vanwege hun positieve reacties wordt tot verlenging overgegaan.

In een speciale ruimte van de kerk staan tientallen sculpturen in hout en brons opgesteld, vervaardigd door de Maastrichtse beeldsnijder Jean Notten, die de bezoeker als het ware een reis door de bijbel laten maken. De entree is vrij.

Jean NOtten

Jean Notten (Ulestraten, 1936) is hobbybeeldsnijder. Van professie is hij onderwijzer. Van 1966 tot 1982 was hij hoofd van de Mariaschool aan de Rechtstraat in Maastricht. Na bijna 25 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn geweest, werd hij door het bisdom Roermond aangezocht als bisschoppelijk gedelegeerde voor het basisonderwijs. In 1996 ging hij met de VUT.

Door te lezen maar vooral door te doen heeft Notten in de loop der jaren de kennis en kunde vergaard om uit een stuk hout beelden te maken. Hij begon hier mee tijdens zijn militaire dienst in Amersfoort. Daar zag hij in de bossen mooie stukken hout liggen en dacht daar meer mee te kunnen doen. Enig creatief vermogen was hem als onderwijzer niet vreemd. Bovendien was hij kind aan huis bij dorpsgenoot en kunstenaar Gène Eggen, wiens stijl enigszins herkenbaar is in die van Notten.

Notten vormt hout niet om, maar laat de bestaande vorm van het hout spreken. Die vorm brengt hem op het idee om er dat of dat van te maken. De kunst past zich aan het vormenspel van het materiaal aan. Wat hij maakt, maakt hij voor zichzelf, vanuit zijn eigen gevoel en emotie. Zijn laatste werk maakte hij speciaal voor de tentoonstelling in de kathedraal. Het betreft een beeltenis van St. Christoffel, patroonheilige van de bisschopskerk, vervaardigd uit een gevonden stuk hout bij de Maas.

Expositie voor Bijbeljaar

Op aandrang van enkele kennissen besloot Notten een deel van zijn beelden voor het eerst tentoon te stellen voor een groter publiek. In het kader van het Limburgs Bijbeljaar 2003 koos hij voor een expositie van beelden en taferelen uit het Oude en Nieuwe Testament, aangevuld met beelden van heiligen en enkele varia. De tentoonstelling is derhalve een bijbelse verbeelding. De kathedraal vormt daarbij een passende achtergrond. De beelden krijgen hierdoor direct inhoud.

'Bijbelse verbeelding' is tot en met zaterdag 1 november dagelijks te bezichtigen in de kathedraal van Roermond van 14.00 uur tot 17.00 uur. (AtK)
 
 

 

Rorate Zoeken