Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Werkgroep rouwen: mensen nabij zijn

Werkgroep rouwen: mensen nabij zijn
MECHELEN (RKnieuws.net) - De Werkgroep Rouwen van het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen brengt in Pastoralia, het infoblad van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, een interessante bijdrage over rouwen. Daarin wordt gepleit voor authentieke aanwezigheid bij rouwenden.
Stel dat je in je parochie 50 uitvaarten per jaar hebt. Stel dat vijf personen diep geraakt worden door het sterven van een geliefde. Dan staan ieder jaar opnieuw 250 mensen voor een van de meest ingrijpende gebeurtenissen van hun leven: het moeten missen van een geliefde, de verwerking van verdriet en verlies. Stel nu dat dit rouwproces 4 jaar duurt, dan zij er in die parochie permanent 1.000 mensen gezien en ongezien heel intens getekend door rouw. Tel daarbij nog de mensen die rouwen om een overledene waarvan de uitvaart elders plaats vond, of die rouwen vanuit een verbroken relatie...

Rouwen, rouwverwerking, rouwbegeleiding gaan om een grote groep mensen. Inmiddels drijft onze cultuur alles wat te maken heeft met dood, rouw en verdriet meer en meer in de taboesfeer. We worden analfabeten in het rouwend nabij zijn.

Net zoals vele in vele andere domeinen zien we in de dodenbezorging een groeiende professionalisering en commercialisering. Dodenbezorging is een onderneming geworden.

Een geloofsgemeenschap ontsnapt niet aan maatschappelijke tendenzen en ontwikkelingen. Zij is evenmin in staat dit tij te keren. Tegenover een sterk technische, geprofessionaliseerde benadering van mensen die rouwenden bijstaan kan een geloofsgemeenschap proberen authentieke aandacht en werkelijke aanwezigheid te plaatsen.

Uiteraard vraagt de uitvaartliturgie om bijzondere aandacht. Een uitvaart is niet enkel een belangrijk liturgisch moment. De pastorale zorg en de liturgie zijn geen twee verschillende taken maar verwijzen naar elkaar en kunnen elkaar verdiepen.

Een uitvaart is er in de eerste plaats voor de naastbestaanden die nabestaanden zijn geworden. Dat betekent dat mensen, in de grote verscheidenheid van kerkbetrokken-zijn ernstig worden genomen en dat de uitvaartliturgie dient te vertrekken van de concrete situatie van deze mensen. Vanaf de concrete situatie in die zin dat de liturgie start vanaf hun ervaring, hun gevoelens bij dit overlijden, hun geloof en hun ongeloof. Deze leef- en belevingswereld geeft het vertrekpunt van de viering aan maar wil ook aangeven dat vanaf dat punt ruimte gemaakt wordt voor een gelovige betekenisverlening van dit overlijden in het spoor van de christelijke traditie.

Nabijheid vraagt fysieke en authentieke aanwezigheid. In relatie en communicatie met de rouwende medemens kan zichtbaar en ervaarbaar worden dat rouwen mag, dat je er tijd voor mag nemen en dat er niets abnormaals aan de hand is. Hier kan de rouwende ervaren dat troostende woorden uitspreken geen wegvagen is, geen verdoken oplossing van een "probleem". Deze communicatie is ontdaan van elke commercie, elk functionaliteitsdenken. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken