Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

"Dimanche Express"mikt op religieus gat in de markt

BRUSSEL (RKnieuws.net) - In Wallonië en Brussel is het nieuwe katholieke weekblad "Dimanche Express" gelanceerd. "Dimanche Express" moet "Dimanche", de Waalse tegenhanger van het parochieblad Kerk en Leven, vervangen. Met de nieuwe publicatie wil men tonen dat de Kerk geen sekte is, men wil de externe dialoog valoriseren en duidelijk maken dat men een boodschap heeft voor onze samenleving.


Hoofdredacteur pater Charles Delhez wil dat het weekblad de "stem van het evangelie" laat horen. "Van het evangelie en niet van het Vaticaan, of van de katholieke Kerk. Dat is een belangrijke nuance, die een tendens naar de oecumene aangeeft."

Van het eerste nummer van "Dimanche Express" werden 47.000 exemplaren via de parochies verspreid. "Dimanche Express", dat net als zijn voorganger wekelijks zal verschijnen, moet een gat in de Waalse markt op het vlak van de religieuze berichtgeving opvullen. Het zal voortaan ook via de Waalse en Brusselse krantenverkopers verkocht worden.

Charles Delhez vindt dat er een ernstig gebrek is aan religieuze informatie bij onze Waalse buren. "Dimanche Express" wil daarop inspelen en die leemte opvullen. "Daarbij kunnen we terugvallen op de ervaring van bijna zestig jaar en op een nieuw en dynamisch uitgavebeleid, waarbij we ons sterk kunnen toeleggen op actuele thema´s." Nog volgens pater Delhez verdient religieuze informatie professionele en adequate ondersteuning. Het formaat van het parochieblad werd aangepast en voor de verdeling worden voortaan ook andere kanalen gebruikt.

Het nulnummer bevatte onder meer een gesprek met kardinaal Danneels. Op de voorpagina een bijdrage over de spiritualiteit van Anselm Grün en de opening van de nieuwe zetel van Scientology in Brussel. Daarnaast ook bijdragen over solidariteit en economische groei, de vredesontmoeting van Aken en de situatie van de christenen in Irak. (tb)

 
 

 

Rorate Zoeken