Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

"La Croix" over macht in het Vaticaan

PARIJS (RKnieuws.net, Kerknet) -Kardinaal Angelo Sodano heeft vorige week paus Joannes Paulus II vervangen op de woensdagse audintie. Voor de gezaghebbende Franse katholieke krant "La Croix" vormde dit de aanleiding voor een bijdrage over het functioneren van het hoogste kerkelijke gezag.


Dat kardinaal Sodano de paus verving wijst alvast op het belang van het staatssecretariaat, dat door kardinaal Sodano wordt geleid. Al zou het volgens "La Croix" toch al te makkelijk zijn om daaruit af te leiden dat de man die de paus woensdag verving het in het Vaticaan in afwezigheid van de paus ook voor het zeggen zou hebben. De taak van de paus is zo omvangrijk dat het onmogelijk is dat hij al de last daarvan alleen draagt, schrijft de krant.

Het Vaticaan telt 2.500 personeelsleden en kaderleden van de Romeinse curie. Wereldwijd zijn er ruim 3.000 bisschopszetels en een miljard katholieken. Een trio zorgt ervoor dat de "machine" van het dagelijks bestuur goed draait: staatssecretaris Sodano, een soort premier die 31 dicasteries of ministeries en 184 pauselijke nuntiaturen bestuurt; de Franse aartsbisschop Jean-Louis Tauran (60), secretaris voor de Relaties met de Staten én de Argentijnse Mgr. Leonardo Sandri, assessor van de secretaris voor Algemene Aangelegenheden, wiens taak te vergelijken is met die van een minister van Binnenlandse Zaken en waarvan de invloed volgens sommige waarnemers fel onderschat wordt.

Volgens "La Croix" heeft dit drietal in zijn beleid een behoorlijke autonomie, te meer omdat het al geruime tijd geleden is dat er een interdicasteriële bijeenkomst plaatshad. Maar rond dit trio staan er nog een groep andere personen die tot de vaste raadgevers van de paus behoren. Hun invloed heeft doorgaans niet alleen te maken met hun functie maar ook met hun persoonlijkheid zelf. Daarbij hoort op de eerste plaats kardinaal Ratzinger (76), die aan het hoofd staat van de invloedrijke Congregatie voor de Geloofsleer. Ook van kardinaal Etchegaray of kardinaal Bernardin, die recent op pensioen ging en terugkeerde naar Benin, is geweten dat ze een grote invloed op de paus uitoefenenden. "Raadgevers van de paus hebben een zeker, soms beslissend gewicht, bij de beslissingen van de paus", weet La Croix. Dat verklaart waarom soms wordt afgeweken van het standpunt van de Romeinse curie.

Omwille van zijn gezondheidsproblemen ontvangt de paus veel minder vaak de verantwoordelijken van de belangrijkste dicasteries of "ministeries", zoals kardinaal Ratzinger of kardinaal Battista Re die hij in principe dagelijks ontmoet. Een ander opvallend gegeven is volgens "La Croix" dat de paus op de bijeenkomst van de kardinalen en de voorzitters van de Bisschoppenconferenties naar aanleiding van de 25ste verjaardag van zijn pontificaat wellicht voor het eerst niet zelf de vergaderingen over de situatie van de Kerk zal leiden. Gelukkig kan de paus steeds terugvallen op zijn landgenoot Mgr. Stanislas Dziwisz, die hem al veertig jaar bijstaat en zo nodig de paus afschermt. Al meent "La Croix" dat de grootste macht na de paus momenteel in handen is van het Staatssecretariaat van de paus, waar volgens de krant ook de eindverantwoordelijkheid ligt van alle actuele beslissingen. (tb)


 
 

 

Rorate Zoeken