Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Hoge pauselijke onderscheiding voor CDA-politicus Van der Linden

Hoge pauselijke onderscheiding  voor CDA-politicus Van der Linden
ROERMOND/SITTARD (Persdienst Bisdom/RKnieuws.net) - Politicus drs. P.R.H.M. (René) van der Linden uit Nuth heeft vandaag een zeer hoge pauselijke onderscheiding ontvangen. Hij wordt benoemd tot ridder in de orde van Sint Gregorius. Dit is de hoogste kerkelijke onderscheiding voor leken en wordt slechts zelden uitgereikt.
<img src="img.php?t=rkn_gfx&id=960" align="right" border="1" hspace="5">Van der Linden krijgt de onderscheiding vanwege zijn jarenlange en grote inzet voor tal van kerkelijke maatschappelijke organisaties.

De in Eys-Wittem geboren en in Nuth woonachtige CDA-politicus René van der Linden (59) bekleedt vele politieke functies. Zo is hij sinds 1999 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en is hij lid van diverse vaste kamercommissies.

Europese Grondwet

Daarnaast vervult hij diverse functies binnen de Raad van Europa, onder meer als lid van de Parlementaire Assemblee, als voorzitter van de fractie van de Europese Volkspartij, als lid van het presidium en als lid van de Europese Conventie. Deze heeft tot taak een nieuwe Europese grondwet op te stellen.
Van 1977 tot 1986 en van 1988 tot 1998 was Van der Linden Tweede Kamerlid. In de tussenliggende periode van juli 1986 tot september 1988 was hij staatssecretaris van Buitenlandse Zaken belast met Europese aangelegenheden.

Nevenfuncties

Daarnaast had en heeft Van der Linden diverse nevenfuncties. Zo is hij onder meer bestuurslid van de Nederlandse afdeling van 'Kerk in Nood', lid van het algemeen bestuur van de werkgeversvereniging VNO-NCW en was hij bestuurslid van NOVIB.

Door de wereldlijke overheid werd Van der Linden reeds Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ook ontving hij het Grosses Deutsches Verdienstkreuz.

Hoogste onderscheiding voor leken

De onderscheiding Orde van Sint Gregorius is de hoogste pauselijke onderscheiding voor leken, die slechts zelden wordt uitgereikt. De orde is in 1831 ingesteld door paus Gregorius XVI en kent een burgerlijke en een militaire afdeling. De orde kent drie klassen: Groot-Kruis, Commandeur en Ridder. De orde wordt verleend aan personen die zich onderscheiden vanwege opmerkelijke verdiensten t.a.v. kerk en maatschappij.

Versierselen

De versierselen, behorend bij de onderscheiding, werden door mgr. drs. M. Schreurs, deken van Schinnen-Geleen uitgereikt tijdens een eucharistieviering in de parochiekerk van St. Gerlachus te Houthem (Valkenburg). Deze viering werd gehouden ter gelegenheid van het zilveren parlementsjubileum van Van der Linden. (AtK)
 
 

 

Rorate Zoeken