Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Top Genua: In essentie is het Westen egoïstisch

Top Genua: In essentie is het Westen egoïstisch
ROME (KerkNet/FIDES) - Naar aanleiding van de G8-top had het persagentschap FIDES een gesprek met professor Edmond Malinvaud (78), een specialist in economie en statistiek die meewerkte aan verschillende internationale onderzoeksprogramma’s. In 1994 werd Malinvaud de eerste voorzitter van de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen, een functie die hij vijf jaar lang bekleedde.
Professor Malinvaud verklaarde dat hij via zijn onderzoek een wetenschappelijke onderbouw wil aanreiken voor de fenomenen en problemen waarnaar verwezen wordt in de sociale leer van de Kerk. Dat is een beetje tegendraads omdat het ingaat tegen de druk van de media. Daardoor kwam de voorbije jaren de nadruk te liggen op onderzoek naar arbeid, werkloosheid, democratie en nu steeds meer op de globalisering.
Die globalisering en de daarmee verbonden armoede en internationale schuld vormen een uitdaging voor zowel de christen als voor de onderzoeker in de economie. “Het feit dat we economisten zijn, betekent niet dat we de economie zien als de totaliteit van het menselijke leven. Bij de Academie zijn we met zes economisten en 24 specialisten uit andere disciplines (...) Wij zijn er niet gelukkig mee dat in vele discussies over de toekomst van de mensheid de economie op de eerste plaats komt en dat ten koste van andere beschouwingen. Dat is niet enkel in tegenspraak met de sociale leer van de katholieke Kerk, maar ook met de visie van elke geleerde”.
Professor Malinvaud meent dat de globalisering van uitzonderlijk belang is, maar hij meent dat men ze niet kan aanpakken zoals het voorbije weekend. “Haar gebruiken als mediafenomeen is het tegengestelde van wat elke wetenschapper wil”.
Tegen de top zelf maakt hij geen bezwaar: “Misschien ben ik niet voldoende geïnformeerd over deze bijeenkomst, maar ik zie niets verkeerds in het feit dat bepaalde landen op verschillende niveaus elkaar ontmoeten om hun beleid op elkaar af te stemmen. Daar is niets schandaligs aan: de G8-bijeenkomst is geen ontmoeting van maffiabazen. Laat ons redelijk blijven!”.
Toch meent hij dat de rijke landen zich egoïstisch opstellen. “De Verenigde Staten weigeren bijvoorbeeld de gasuitlaten, die nauw verbonden zijn met de algemene opwarming van de aarde en die gevaarlijk zijn voor de toekomst van deze planeet, te verminderen: dat is een gevaarlijk signaal. Ik kan daarover ook voorbeelden geven uit Frankrijk... het is niets om fier op te zijn. Als ik de Verenigde Staten zeg, dan bedoel ik allereerst de regering van de Verenigde Staten. Maar die regering heeft de steun van de bevolking. In die zin moet men dus niet enkel tegen de bijeenkomst van regeringen protesteren. Het gaat om iets essentiëler. Neem bijvoorbeeld de ontwikkelingshulp: het is een algemene tendens om die hulp te verminderen. We kunnen onze stem verheffen, betogen, maar wanneer iemand voorstelt om de taksen te verhogen dan weigert de kiezer...”.
Toch meent de oud-voorzitter van de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen dat we moeten leren om minder egoïstisch te zijn. “Dat is de roeping van alle christenen. Maar dat wordt steeds moeilijker. Tussen een beslissing nemen en ze in de praktijk uitvoeren moet een cruciale stap gezet worden. Ik ben ervan overtuigd dat de huidige situatie in vele betekenissen ethisch verkeerd is, maar we zijn onzeker – weten niet wat te doen. Of als men ziet wat men moet doen, dan is men er niet klaar voor...”.

Bron: KerkNet-Vlaanderen
 
 

 

Rorate Zoeken