Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

"Nederland is nog voor het einde van deze eeuw in meerderheid islamitisch."

De website ´One Way - christelijk trefpunt´ vermeldt in een artikel dat het Egyptische weekblad Al-Qahera, een uitgave van het Egyptische ministerie van Cultuur, onlangs een interview publiceerde met Mohammed El-Shorouty, een Marokkaan die zich al 37 jaar beijvert voor verdere verspreiding van de islam in Nederland. Volgens El-Shorouty "triomfeert in Nederland de Islam over het christelijk geloof". Hieronder enkele passages uit het artikel.
"Nederland is nog voor het einde van deze eeuw in meerderheid islamitisch.” Sjeik Yousef el-Badri uit Caïro is er heel stellig in. Lange tijd werkte hij vanuit Egypte als zendeling in verschillende westerse landen.

"Regelmatig verschijnen artikelen in de Egyptische pers die aantonen dat de islam in Europa groeit. „Een sterke Europese islam doet de invloed van de islam op de wereld toenemen.” Vooral in Nederland blijkt de islam een veelbelovende toekomst te zien."

"Voor sjeik El-Badri en voor veel andere moslims in Egypte is het artikel in Al-Qahera een indicatie voor het gemak waarmee de islam zich over Nederland weet te verspreiden. El-Badri: „Christenen zijn zelfs bereid hun kerken op te geven om moslims de gelegenheid te bieden hun kerkgebouwen te veranderen in moskeeën. Dat is veelzeggend! Een kerk die in een moskee verandert, dat heeft grote symbolische betekenis. Het betekent dat christenen kennelijk bereid zijn hun geloof op te geven ten behoeve van de groei van de islam.”

"In de breedte van de Egyptische pers verschijnen regelmatig publicaties die het beeld van de falende kerk in Nederland nog eens onderstrepen. Een artikel beschrijft bijvoorbeeld de kerkelijke inzegening van een homohuwelijk in het westen des lands. Dat is voor moslims een teken dat christelijke principes klaarblijkelijk niet sterk zijn."


<a href="http://www.oneway.nl/nieuws_bericht.tpl?sku=200102141122" target="_new">Klik hier om het volledige artikel te lezen</a>
 
 

 

Rorate Zoeken