Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Leuven: 40 jaar Universitaire parochie in boek

Leuven: 40 jaar Universitaire parochie in boek
LEUVEN (RKnieuws.net) - Veertig jaar geleden, op 2 november 1963 werd de Leuvense Universitaire Parochie officieel opgericht. Als personele parochie staat de Universitaire Parochie ten dienste van studenten en personeelsleden van de Katholieke Universiteit Leuven. Veertig is een bijbels getal. Reden genoeg dus om even stil te staan bij die veertig jaar. In die tijdspanne is er immers veel gebeurd.


Steeds heeft de Universitaire Parochie echter gepoogd, met vallen en met opstaan, om als christelijke gemeenschap zout en licht te zijn in het Leuvense academische milieu. Hoe dit concreet gebeurde en nog steeds gebeurt, verwoorden enkele parochianen in deze feestbundel. De bijdragen in dit boek zijn weliswaar geen historische terugblik op de afgelopen veertig jaar. Het zijn daarentegen actuele getuigenissen van christenen die samen het woord van God gestalte proberen te geven in hun eigen leven en in deze tijd. In die zin kunnen ze inspirerend werken voor iedere gelovige die in zijn of haar eigen gemeenschap het evangelie tot leven wil wekken.

De onderwerpen die aan bod komen, spelen tot op vandaag nog steeds een belangrijke rol in de pastorale aanpak van de Universitaire Parochie. Zo is er in dit boek onder andere ruime aandacht voor de liturgie als een belangrijke weg naar het geloof (met specifieke aandacht voor liturgische taal en muziek), de maatschappelijke betrokkenheid van een christelijke gemeenschap, jongeren en geloof, interculturaliteit, geloof en wetenschap, …

De verschillende bijdragen zijn van de hand van Mark Eyskens, Jan Dumon, Jacky Van Driessche, Bart Massart, Nora Van Opstal, Jos Stroobants, Kolet Janssen, Renate Cauwels, Johan Verschueren, Hedwig Schwall en Karolien Helsen.

Het boek "Veertig jaar universitaire parochie Leuven: om zout en licht te zijn" kost 15 euro en is een uitgave van Halewijn in Antwerpen. (tb)

 
 

 

Rorate Zoeken