Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Mechelen: Missio zoekt nieuwe ankerplaatsen

Mechelen: Missio zoekt nieuwe ankerplaatsen
MECHELEN (RKnieuws.net) - De kerken blijven zeer belangrijke ankerplaatsen voor Missio, maar het is de hoogste tijd dat er geëxploreerd wordt naar nieuwe, aldus Mathieu Etambala van Missio.
Van de klassieke Missio-startavonden wordt afgestapt. Missio zal opduiken op locaties waar mensen graag samenkomen om verademing en spiritualiteit te vinden.

Pogingen van Missio om vanuit het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen met externe organisaties samen te werken zijn om diverse redenen geen succes geworden. Missio is nu geintegreerd in de Cel Vieren van het vicariaat. Dat moet Missio een nieuw elan geven.

Traditioneel richt Missio zich hoofdzakelijk naar de trouwe kerkgangers en de vele missiegroepen. Dit aantal slinkt echter zienderogen. Vandaar de optie om ook andere publieken aan te boren. Het zoeken naar nieuwe ankerplaatsen word één van de hoofopdrachten voor de komende jaren. De Missio-verantwoordelijken stellen inmiddels al met genoegen was dat zij meer en meer bij de vormselcatechese worden betrokken wat hen meteen de kans geeft om jongeren warm te maken voor de missiegedachte. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken