Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Responz zet aanval in op politiek

Responz zet aanval in op politiek
UTRECHT (RKnieuws.net) "Den Haag zal weten dat de katholieke jeugd zich niet zomaar buiten spel laat zetten." Met deze woorden heeft dr. Jan Krapels, directeur van ResponZ, op maandag 27 oktober 2003 de aanval ingezet op de voorgenomen bezuiniging op het landelijke jeugdwerk.
ResponZ, een landelijke katholieke jongerenvereniging, roept parochies, jongerenkoren en jeugdgroepen op tot massale actie richting de Haagse politiek middels een landelijke briefkaartenactie en petitie.

Berichtgeving VWS
Aanleiding tot de actie vormt de berichtgeving van 22 september jl. waarin het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aankondigt dat 130 landelijke jeugdorganisaties, waaronder ResponZ, vanaf 2004 geen instellingssubsidie meer ontvangen. In plaats daarvan ontvangen de jeugdorganisaties gedurende anderhalf jaar een afbouwsubsidie.

ResponZ op de schop
ResponZ is met 45.000 leden de grootste katholieke jeugd- en jongerenvereniging in Nederland. Door de aangekondigde bezuiniging dreigt de vereniging 90% van haar inkomsten te verliezen, met als gevolg dat zij per 2004 haar activiteiten zal moeten stoppen. Met het verdwijnen van ResponZ zal een vooraanstaand coördinatie- en ondersteuningspunt van het landelijke katholiek jeugdwerk in Nederland verloren gaan.

Verontwaardiging
Kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders, jongerenwerkers uit binnen- en buitenland, vrijwilligers en jongeren zelf reageren met grote verontwaardiging op de aangekondigde bezuiniging. Jongerenbisschop Mgr. E. de Jong noemt de voorstellen ´onbegrijpelijk en zeer te betreuren´ en roept minister Hoogervorst op de bezuiniging ongedaan te maken. Mgr. M. Muskens noemt de bezuiniging op ResponZ ´onaanvaardbaar´ en tekent met klem protest aan.

Actie richting de politiek
ResponZ heeft inmiddels een groot aantal steunbetuigingen ontvangen op de website: www.responz.nl. Op de actiepagina zijn relevante documenten te downloaden en kan een petitie tegen de bezuinigingen worden ondertekend. De petitie wordt in november in Den Haag aangeboden middels een ludieke actie. De website biedt daarnaast de mogelijkheid om een briefkaart te printen waarop het poppetje van ResponZ de bezuiniging 'ongelooflijk' noemt, in meer dan één betekenis van het woord. De briefkaarten zijn geadresseerd aan de Tweede Kamer fracties van de vier grootste politieke partijen en kunnen kosteloos worden verstuurd. (AtK)
 
 

 

Rorate Zoeken